Bắc Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tỉnh Bắc Giang sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” nhằm phát hiện và nghiên cứu áp dụng sáng kiến hay về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử Công ty ERG muốn xây dựng nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại Bắc Giang Bắc Giang: Huyện Lục Nam sẽ có công viên tâm linh Thanh Lâm

Theo đó, nội dung thi bao gồm: Hiểu biết về các chỉ số: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI); kết quả điểm số và xếp hạng các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Tỉnh Bắc Giang sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh. Ảnh: BGP

Kết quả xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2021 của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang; mục tiêu phấn đấu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao cải thiện các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2022 của tỉnh Bắc Giang;

Bên cạnh đó là đề xuất sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, đối tượng dự thi bắt buộc bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố (bao gồm: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn).

Bắc Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Mục đích của cuộc thi nhằm phát hiện và nghiên cứu áp dụng sáng kiến hay về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo

Đối tượng khuyến khích gồm các Tổ chức hội, Hiệp hội, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang.

Hình thức sẽ thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com). Thời gian cuộc thi bắt đầu từ 7h00’ ngày 1/8 và kết thúc lúc 17h00’ ngày 31/8/2022.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang về mục đích, ý nghĩa, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS; PAPI, DDCI. Đồng thời phát hiện và nghiên cứu áp dụng sáng kiến hay về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile