Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 880 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị số 7 trên đường 295B (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) với diện tích 15ha, tổng chi phí thực hiện dự án gần 880 tỷ đồng.
Phú Thọ sắp có thêm khu đô thị mới hơn 2.670 tỷ đồng Phú Thọ tìm nhà đầu tư khu đô thị hơn 271 tỷ đồng Lạng Sơn điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Mai Pha của Hải Phát Invest

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện Việt Yên.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Dự kiến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý III/2021.

Đầu tiên là dự án Khu đô thị số 7 trên đường 295B, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên với diện tích 15 ha; tổng chi phí thực hiện dự án 879,685 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 25 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 66 tỷ đồng.

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 880 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng đối với phần đất ở liền kề không quá 5 năm, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá ba năm.

Khu đô thị số 7 trên đường 295B là một trong số 21 dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của huyện Việt Yên được UBND tỉnh Bắc Giang duyệt bổ sung vào tháng 7 vừa qua.

Vào tháng 7 vừa qua, tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án Khu đô thị Mỹ Hưng và Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái.

Khu đô thị Mỹ Hưng với chi phí thực hiện dự án là hơn 83 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 26 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá hai năm.

Trong khi đó, dự án Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái có chi phí thực hiện hơn 107 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 40 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến 16 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án này là 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 2 năm.

Cả hai dự án trên đều được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile