Bắc Giang thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI

Điểm tổng hợp chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI 2020) của tỉnh Bắc Giang đạt 43,32 điểm, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Bắc Giang sẽ có khu “kinh tế ban đêm” trong tương lai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính Tỉnh đoàn Bắc Giang vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 14/4/2021, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020 của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

PAPI 2020 được đánh giá trên 8 tiêu chí: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Bắc Giang thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

Xếp hạng PAPI 2020, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước với 48,811 điểm; xếp thứ hai là tỉnh Đồng Tháp với 46,961 điểm và thứ ba là tỉnh Thái Nguyên với 46,471 điểm.

Tỉnh Bắc Giang xếp thứ 13 với tổng điểm là 44,32, giảm 1,72 điểm và 9 bậc so với năm 2019. So với năm 2019, Bắc Giang có 2 tiêu chí tăng điểm là: Trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân (5,15 điểm) tăng 0,17 điểm; quá trình giải quyết thủ tục hành chính công (7,61 điểm) tăng 0,08 điểm.

6 tiêu chí còn lại: Cung ứng dịch vụ công; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; quản trị môi trường; hoạt động kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; quản trị điện tử; tham gia của người dân cấp cơ sở đều giảm điểm so với năm trước.

DOÃN TRUNG
Xem phiên bản mobile