Bắc Giang: Thúc tiến độ Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn yêu cầu UBND huyện Sơn Động đẩy nhanh công tác kiểm kê, phấn đấu giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ dự án xong trong quý III năm 2021.
Kỷ luật cảnh cáo đối với Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang Bắc Giang: Có 28 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng Bắc Giang sẽ có khu đô thị nghỉ dưỡng 60ha tại Lục Nam

Thời gian qua, công tác bồi thường GPMB của Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động bị chậm so với kế hoạch. Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử chưa hoàn thành điều chỉnh lại quy hoạch dự án đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi đất để thực hiện.

Bắc Giang: Thúc tiến độ Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử
Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử bị chậm về công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư chưa điều chỉnh quy hoạch dự án

Để đảm bảo dự án triển khai và phát huy được hiệu qua, ngày 2/8, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng với lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Sơn Động đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với đơn vị chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Động, huyện đã phê duyệt 15 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 15, với tổng diện tích thu hồi 78,6 ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 171,3 tỷ đồng; thẩm định xong phương án bồi thường GPMB đợt 16 với diện tích 6,65 ha, bồi thường 21,7 tỷ đồng và dự kiến phê duyệt xong đợt 16 trước ngày 5/8.

Về kết quả thực hiện GPMB đợt 17, diện tích còn lại 10,9 ha, trong đó 1,6 ha của 4 hộ đợt 16 để lại đã chỉnh lý bản đồ và lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ; 3,5 ha của các hộ đợt 8 phải lập lại và 5,8 ha của 33 hộ còn lại.

Theo đó, UBND huyện Sơn Động chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan lập phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 17 toàn bộ diện tích còn lại nêu trên.

Bắc Giang: Thúc tiến độ Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử
Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử chưa hoàn thành điều chỉnh lại quy hoạch dự án, ảnh hưởng tiến độ thu hồi đất, GPMB

Theo đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo của UBND huyện Sơn Động có thời điểm chưa quyết liệt; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời; công tác bồi thường GPMB của Dự án còn chậm. Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử chưa hoàn thành điều chỉnh lại quy hoạch Dự án, ảnh hưởng tiến độ thu hồi đất, GPMB.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức, triển khai thực hiện công tác thu hồi, GPMB.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn kiểm điểm các bên chưa vào cuộc tích cực dẫn đến tiến độ dự án chậm.

Đồng thời, ông đề nghị UBND huyện Sơn Động kiểm kê phương án bồi thường GPMB đợt 16; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chưa đồng tình và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB đợt 17, phấn đấu GPMB toàn bộ dự án xong trong quý III năm 2021.

Bắc Giang: Thúc tiến độ Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn kiểm điểm các bên chưa vào cuộc tích cực dẫn đến tiến độ dự án chậm. Ảnh: CTTĐTBG

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm giải quyết diện tích đất chồng lấn, thời gian hoàn thành trong tháng 8/2021. Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử khẩn trương đề xuất điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Việc điều chỉnh dự án phải theo hướng vì lợi ích cộng đồng, bảo đảm quy định của pháp luật.

Mặt khác, cơ quan chức năng sớm chi trả tiền hỗ trợ cho các trường hợp thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do việc thi công san lấp mặt bằng thực hiện dự án đã thống nhất với người dân và trả tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm đối với phương án đợt 15, thời gian xong trước 10/8.

Dự án khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử chia làm ba giai đoạn, bắt đầu từ năm 2014, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành.

Giai đoạn 1 (từ năm 2014-2018) gồm các hạng mục chính như: Xây dựng chùa Hạ, chùa Thượng; tuyến cáp treo, khu quảng trường, nhà hàng ven suối, cầu cảnh quan. Giai đoạn 2 (từ năm 2018-2020): Xây dựng hai điểm chùa Trình và chùa Trung. Giai đoạn 3 (từ năm 2021-2025): Hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng diện tích thực hiện dự án theo chấp thuận đầu tư hơn 136 ha. Diện tích đất phải thu hồi gần 114 ha do Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên làm Chủ đầu tư.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile