Bắc Giang thu về hơn 6.780 tỷ đồng từ quả vải thiều năm 2022

Bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo để giúp người dân tiêu thụ quả vải thiều được thuận lợi nhất, vụ vải năm 2022 tỉnh Bắc Giang đã thu về hơn 6.780 tỷ đồng.
Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 190 nghìn tấn vải thiều Khởi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31 tại Bắc Giang Bắc Giang: Hỗ trợ người lao động trong mùa thu hoạch vải thiều

Vụ vải thiều năm 2022 tại Bắc Giang đã kết thúc với tổng sản lượng và doanh thu dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.780 tỷ đồng, tương đương với năm 2021.

Giá vải thiều bình quân chung cả vụ vải đạt 22.100 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.780 tỷ đồng, tương đương năm 2021.

Bắc Giang thu về hơn 6.780 tỷ đồng từ quả vải thiều năm 2022
Vụ vải thiều năm 2022 tỉnh Bắc Giang đã thu về hơn 6.780 tỷ đồng

Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4.410 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 115,9 triệu USD, đạt 94,13% so năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ.

Năm 2022, diện tích trồng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt 28,3 nghìn ha. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều đạt hơn 199,5 nghìn tấn, giảm hơn 16,2 nghìn tấn so với năm 2021 nhưng cao hơn dự kiến gần 20 nghìn tấn.

Bắc Giang thu về hơn 6.780 tỷ đồng từ quả vải thiều năm 2022
Vải không hạt tại tỉnh Bắc Giang hứa hẹn sẽ mang lại giá trị kinh tế rất cao

Trong đó, vải sớm đạt hơn 61 nghìn tấn, tăng hơn 2,2 nghìn tấn so với năm 2021; vải chính vụ đạt hơn 138,5 nghìn tấn, giảm hơn 18,5 nghìn tấn. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80 nghìn tấn (chiếm 38,07% tổng sản lượng).

Sau hơn 2 năm Bắc Giang trồng thử nghiệm 500 cây vải thiều không hạt, năm 2022 đã có một số cây vải thiều không hạt cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày và có vị ngọt, giòn đặc trưng.

Sản phẩm quả vải thiều không hạt đã thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Tỉnh Bắc Giang vẫn đang trong quá trình trồng thử nghiệm để đánh giá vải thiều không hạt và chưa đưa ra thị trường.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile