Bắc Giang thu hút được hơn 113 triệu USD vốn FDI trong tháng 11/2022

Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án FDI với số vốn đạt 113,7 triệu USD.
Bắc Giang: Làm rõ 2 đối tượng trộm bảng mảnh tại Khu Công nghiệp Chính phủ phê duyệt mở rộng KCN Quang Châu ở Bắc Giang Công ty cổ phần Sunpla Bắc Giang bị "sờ gáy" vì thi công sai thiết kế

Tháng 11/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đạt 113,7 triệu USD; cấp điều chỉnh cho 13 dự án, trong đó có 3 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 14,2 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 33 dự án mới, trong đó có 25 dự án FDI, 8 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI), với số vốn đăng ký đạt 381,7 triệu USD và 4.356 tỷ đồng.

Bắc Giang thu hút được hơn 113 triệu USD vốn FDI trong tháng 11/2022
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án FDI với số vốn đầu tư đăng ký đạt 113,7 triệu USD trong tháng 11/2022

Bên cạnh đó, cấp điều chỉnh cho 129 dự án, trong đó có 32 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 590,6 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Tổng số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi đạt khoảng 1.162,5 triệu USD, bằng 116% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn đầu tư ước thực hiện năm 2022 đạt khoảng 989 triệu USD.

Đến nay, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 441 dự án, trong đó có 328 dự án FDI, 113 dự án DDI.

Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,338 tỷ USD và 15.894 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 5,14 tỷ USD (bằng 72% tổng vốn đầu tư đăng ký) và khoảng 7.060 tỷ đồng.

Vi Hải
Phiên bản di động