Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD trong tháng 8/2022

Tháng 8/2022, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 49,05 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ.
Bắc Giang: Lên kế hoạch sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang Bắc Giang: Huyện Việt Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí thị xã trong năm 2022 Bắc Giang: Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

Tháng 8/2022, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 49,05 triệu USD, bằng 67,75% so với cùng kỳ.

Trong đó cấp mới 3 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đạt 702,77 tỷ đồng và 2 dự án FDI vốn đăng ký 2,81 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 6 dự án FDI, với số vốn điều chỉnh tăng 15,69 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ

Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD trong tháng 8/2022
Từ đầu năm 2022 cho đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ

Trong đó, cấp mới 22 dự án trong nước, vốn đăng ký 5.551 tỷ đồng và cấp mới cho 18 dự án FDI, vốn đăng ký 269,63 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 80,4 tỷ đồng và 29 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm 527,77 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2021, số dự án đầu tư trong nước tăng 1 dự án, vốn đăng ký mới gấp 3,7 lần (do cấp mới 02 dự án KCN Yên Lư và KCN Hòa Phú mở rộng); số dự án FDI cấp mới tăng 1 dự án, vốn đăng ký bằng 41,9% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký bổ sung của các dự án FDI gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, trong 8 tháng của năm 2022, toàn tỉnh có 991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,3% so với cùng kỳ, vốn đăng ký là 22.998 tỷ đồng, tăng 30,4%. Bên cạnh đó, có 95 chi nhánh, văn phòng đại diện; 661 địa điểm kinh doanh được đăng ký.

Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD trong tháng 8/2022
Trong 8 tháng của năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có 991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,3% so với cùng kỳ

Để tăng cường thu hút đầu tư, thời gian tới tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư.

Do đó, Bắc Giang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường nắm bắt tình tình, chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, Bắc Giang sẽ quy hoạch 29 Khu công nghiệp (KCN) với diện tích khoảng 7.000 ha (trong đó có 12 KCN – đô thị - dịch vụ); quy hoạch 63 Cụm công nghiệp (CCN) với diện tích khoảng 3.006 ha.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Vi Hải
Phiên bản di động