Bắc Giang thu hút đầu tư hơn 600 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Tính đến ngày 15/6/2022, tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 26 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 610 triệu USD vốn đầu tư quy đổi (không bao gồm các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án thương mại dịch vụ).
Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Nam, thị trấn Vôi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, gặp gỡ công nhân tại Bắc Giang Tạo mọi điều kiện giúp vải thiều Bắc Giang tiêu thụ thuận lợi nhất Công ty ERG muốn xây dựng nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại Bắc Giang

Trong đó, cấp mới 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 4.622 tỷ đồng và 11 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 150,75 triệu USD, bằng 24,6% so với cùng kỳ;

Bên cạnh đó, có 7 dự án đầu tư trong nước điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 42 tỷ đồng và 21 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung là 256,05 triệu USD, gấp 3,27 lần so với cùng kỳ.

Bắc Giang thu hút đầu tư hơn 600 triệu USD trong 6 tháng đầu năm
Tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 26 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 610 triệu USD vốn đầu tư quy đổi trong 6 tháng đầu năm 2022

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 750 doanh nghiệp và 74 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 15,7% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký là 14.671 tỷ đồng, giảm 4,6%.

Để tăng cường thu hút đầu tư, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp theo nhóm ngành, lĩnh vực, trong đó quan tâm hơn tới doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, tăng cường công tác vận động thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và trình độ quản lý, các dự án có công nghệ cao, có khả năng thu nộp ngân sách lớn.

Cùng đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ công chức bộ phận một cửa các cấp và cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng thông thoáng.

Bắc Giang thu hút đầu tư hơn 600 triệu USD trong 6 tháng đầu năm
Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Bắc Giang.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang ước đạt 24,03% và được Tổng cục Thống kê thông báo mức tăng trưởng dự kiến cao nhất cả nước.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu ước đạt 199.570 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 54,5% kế hoạch. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; GRDP bình quân đầu người năm 2021 của tỉnh đạt 2.950 USD/người/năm.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng KT-XH thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, các chỉ số đánh giá cấp tỉnh ngày càng được cải thiện. Thu hút đầu tư FDI liên tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Vi Hải
Phiên bản di động