Bắc Giang thu hút đầu tư được 830,6 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2023

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 830,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Khai trương hoạt động liên vận quốc tế ga Kép, tỉnh Bắc Giang Bắc Giang: Huyện Lục Nam quyết tâm vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2023 Bắc Giang: Huyện Việt Yên quyết tâm phấn đấu lên thị xã năm 2024

Trong đó, cấp mới 2 dự án trong nước với số vốn đăng ký đạt 297 tỷ đồng và 9 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 787,2 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký bổ sung đạt 243,9 tỷ đồng và 3 dự án FDI với số vốn tăng thêm đạt 20,4 triệu USD.

Bắc Giang thu hút đầu tư được 830,6 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2023
2 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 830,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong tháng 2, tỉnh Bắc Giang thu hút đầu tư được 30 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 13,29% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, cấp mới 2 dự án trong nước, vốn đăng ký 297 tỷ đồng, 1 dự án FDI vốn đăng ký 13 triệu USD, bằng 12,9%; điều chỉnh tăng vốn 1 dự án FDI vốn tăng thêm 3 triệu USD và 2 dự án DDI với số vốn tăng 32 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 2, trên địa bàn tỉnh có 101 doanh nghiệp được thành lập, tăng 10% so với tháng 2/2022.

Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Giang có 175 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 3% so với cùng kỳ, vốn đăng ký là 7.108 tỷ đồng, gấp 4,3 lần.

Vi Hải
Phiên bản di động