Bắc Giang thu hồi 15 công trình nước sạch của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã giao cho các sở và đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phương án lựa chọn đơn vị quản lý mới sau khi thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý. Việc thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật; Hoàn thành trước ngày 31/10/2021.
Bắc Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính Bắc Giang: 17 ngày không xuất hiện F0 trong cộng đồng 26,2% dân số tỉnh Bắc Giang đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Bắc Giang: Trên 96 tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh này vừa tổ chức buổi họp về việc thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích chủ trì buổi làm việc này.

Buổi họp có sự tham dự của đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Sơn Động; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc bị thu hồi 15 công trình nước sạch tại Bắc Giang
(Ảnh minh họa: Trường Sơn)

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích kết luận: Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối, chủ trì phối hợp với UBND huyện Sơn Động, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thu hồi; đồng thời trình UBND tỉnh phương án lựa chọn đơn vị quản lý mới sau khi thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 31/10/2021.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ cho UBND huyện Sơn Động và các cơ quan, đơn vị trong quá trình xác định kinh phí công ty đã đầu tư, cải tạo và giá trị còn lại của từng công trình nước sạch kể từ khi nhận quản lý và công nợ liên quan cho đến nay; Tiếp tục quản lý, vận hành, đảm bảo cấp nước cho nhân dân đến khi Nhà nước thực hiện thu hồi và giao cho đơn vị mới quản lý.

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile