Bắc Giang thu được hơn 1.144 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Trong 2 tháng của năm 2022, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh Bắc Giang đạt 2.172 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất được 1.144,9 tỷ đồng.
Bắc Giang thu hút đầu tư hơn 300 triệu USD chỉ trong 60 ngày Bắc Giang: Công ty Cổ phần HaBaDa nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuế Năm 2030, Bắc Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại Bắc Giang: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, tháng 2/2022, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 680 tỷ đồng, tăng 26,2% so với tháng 2/2021, trong 2 tháng đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 0,3% cùng kỳ.

Bắc Giang thu được hơn 1.144 tỷ đồng tiền sử dụng đất
Tỉnh Bắc Giang thu tiền sử dụng đất được 1.144,9 tỷ đồng trong 2 tháng của năm 2022

Trong đó, có 4/14 khoản thu tăng so với cùng kỳ gồm: Thu tiền sử dụng đất 1.144,9 tỷ đồng, tăng 32,7%; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 5,8 tỷ đồng, tăng 18,5%; lệ phí trước bạ 100,8 tỷ đồng, tăng 10%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 02 tỷ đồng, tăng 63,1%; phí, lệ phí 35,1 tỷ đồng, tăng 16,1%.

Có 10/14 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó có các khoản thu quan trọng như thu từ doanh nghiệp FDI 224,5 tỷ đồng, giảm 42%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 319,5 tỷ đồng, giảm 6,1%; thu từ thuế thu nhập cá nhân 122,4 tỷ đồng, giảm 28,7%.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile