Bắc Giang: Thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 40 tỷ đồng

Qua công tác thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh Bắc Giang phát hiện số tiền sai phạm hơn 40 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hàng trăm cá nhân vi phạm.
Bắc Giang: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính trong lĩnh vực xây dựng Bắc Giang: Không có “vùng cấm” trong xử lý tham nhũng Bắc Giang: Ký khống hồ sơ tiếp tay cho tội phạm nhưng vẫn trúng cử chức Chủ tịch UBND xã

Ngày 1/10, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Sở, ngành liên quan đã làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021.

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam cho biết, thời gian qua đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không để chồng chéo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bắc Giang: Thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 40 tỷ đồng
Qua công tác thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh Bắc Giang phát hiện số tiền sai phạm hơn 40 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hàng trăm cá nhân vi phạm. Ảnh: CTTĐTBG

Theo đó, toàn ngành đã triển khai 75 cuộc thanh tra hành chính, xử lý thu hồi ngân sách hơn 9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng biện pháp tài chính khác hơn 11,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 3 tập thể, 158 cá nhân.

Ngoài ra, tiến hành 81 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 597 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực, phát hiện 325 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm hơn 20,2 tỷ đồng, xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước trên 18,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đôn đốc 73 kết luận thanh tra, đôn đốc thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng và xử lý bằng biện pháp tài chính khác hơn 760 triệu đồng, xử lý hành chính 03 tổ chức và 98 cá nhân.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện 24 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, xử lý hành chính 1 tổ chức và 22 cá nhân.

Bên cạnh đó, triển khai 12 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu 24 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Bắc Giang: Thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 40 tỷ đồng
Ông Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CTTĐTBG

Toàn tỉnh tiếp hơn 4.400 lượt công dân, tiếp nhận gần 5.300 đơn các loại, tỷ lệ giải quyết đạt 80,6%. Đối với các vụ việc đông người, phức tạp, Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác, tiến hành rà soát 19 vụ.

Đến nay, thực hiện xong các phương án xử lý 15 vụ, tập trung chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các phương án giải quyết dứt điểm đối với 4 vụ.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra như: Một số cơ quan thanh tra cấp sở, cấp huyện chưa chú trọng đến hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với đơn vị thuộc quyền quản lý của thủ trưởng cùng cấp.

Một số cuộc thanh tra còn để kéo dài, chậm ban hành kết luận thanh tra, một số kết luận thanh tra còn chưa chỉ rõ các sai phạm, trách nhiệm, việc xử phạt hoặc kiến nghị xử phạt hành chính hành vi vi phạm phát hiện qua thanh tra còn hạn chế, chưa triệt để.

Ngoài ra, việc phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách qua thanh tra còn hạn chế. Việc thực hiện một số quyết định, kết luận giải quyết còn chậm.

Chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp huyện còn hạn chế, vi phạm thời hạn giải quyết, chưa đảm bảo trình tự thủ tục.

Bắc Giang: Thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 40 tỷ đồng
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cấp, giám sát các vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng như đất đai, tài chính, đầu tư

Các đại biểu các Sở, ngành đã thảo luận làm rõ một số vấn đề trong công tác phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Trong gian tới, ngành Thanh tra cần làm tốt công tác tiếp công dân, cao chất lượng giải quyết đơn thư, từ khâu phân loại, xác minh, đối thoại, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp trong giải quyết đơn thư, tiếp công dân để góp phần từng bước nâng hạng chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng trong cả nước.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội phát triển.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cấp, giám sát các vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng như đất đai, tài chính, đầu tư, tham mưu thanh tra đột xuất khi phát hiện vấn đề.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, đã thanh tra là phải phát hiện vi phạm, có sai phạm phải xử lý nghiêm, tránh chồng chéo, dàn trải, quay vòng và có trọng tâm, trọng điểm.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile