Bắc Giang: Tập trung xây dựng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung

Tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu rau tập trung. Dự kiến đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ có khoảng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung, trong đó có 18 vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao.
Toàn cảnh dự án Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang Bắc Giang: Cần giám sát chặt hoạt động xây dựng và cho thuê nhà trọ Bắc Giang chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 số lượng lớn

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Bắc Giang, kế hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Giang tập trung xây dựng và phát triển khoảng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung, với diện tích trên 7.780 ha, trong đó có 18 vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao.

Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở trong qua trình triển khai thực hiện xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các vùng nguyên liệu rau tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Bắc Giang: Tập trung xây dựng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung
Tỉnh Bắc Giang tập trung xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ảnh: Nguyễn Miền)

Theo đó, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án về phát triển vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn để từng bước thay đổi nhận thức, hành động, thói quen canh tác theo phương pháp truyền thống của người dân.

Đồng thời, sẽ triển khai thực hiện kịp thời các chính sách thuê ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh để tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bắc Giang: Tập trung xây dựng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung
Trồng rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang (Ảnh: Nguyễn Miền)

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp và nông dân đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh diện tích đất quy hoạch cho phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, lợi thế so hơn so với địa phương khác để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Áp dụng các hình thức tập trung ruộng đất, đa dạng hóa các hình thức liên kết người dân, doanh nghiệp, HTX để từng bước hình thành xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn phục vụ công nghiệp chế biến.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được tỉnh Bắc Giang khuyến khích mạnh mẽ. Theo đó, sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản...

Kế hoạch xây dựng vùng sản xuất rau tập trung tại các địa phương trong tỉnh Bắc Giang

Huyện Yên Thế xây dựng 07 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 314 ha tại các xã: Tân Hiệp, Tiến Thắng, An Thượng, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Canh Nậu.

Huyện Tân Yên xây dựng 11 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 545 ha tại các xã: Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Quế Nham, Cao Xá, Lam Cốt, Phúc Sơn, Liên Chung, Tân Trung, Quang Tiến, Đại Hóa, Lan Giới.

Huyện Lạng Giang xây dựng 7 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 641 ha tập trung tại các xã: Quang Thịnh, Hương Lạc, Mỹ Thái, Tân Thanh, Hương Sơn, Thị trấn Kép, Thị trấn Vôi.

Huyện Lục Nam xây dựng 15 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích là 3.649 ha tập trung tại các xã: Đông Phú, Đông Hưng, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Phương Sơn, Chu Điện, Khám Lạng, Bắc Lũng, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Yên Sơn, Lan Mẫu, Thị trấn Đồi Ngô.

Huyện Sơn Động xây dựng 03 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 109 ha tập trung tại các xã: An Bá, Vĩnh An, Thị trấn An Châu.

Huyện Yên Dũng xây dựng 08 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích hơn 1 nghìn ha tập trung tại các xã: Tiến Dũng, Đức Giang, Xuân Phú, Trí Yên, Tư Mại, Cảnh Thụy, Đồng Phúc, Đồng Việt.

Huyện Việt Yên xây dựng 11 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 356 ha tập trung tại các xã: Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Tự Lạn, Trung Sơn, Quảng Minh, Ninh Sơn, Thị trấn Nếnh, Thị trấn Bích Động.

Huyện Hiệp Hòa xây dựng 15 vùng sản xuất rau tập trung, với diện tích 1.097 ha tập trung tại các xã: Hoàng Thanh, Lương Phong, Ngọc Sơn, Hoàng Lương, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Quang Minh, Xuân Cẩm, Hương Lâm, Thường Thắng, Hợp Thịnh, Mai Đình, Mai Trung, Hoàng Vân.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile