Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Xử lý đối tượng mua bán hơn 1 tấn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi Ông Bùi Quang Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Bắc Giang: Chỉ đạo xử lý nghiêm đoàn xe tải “ăn đất” tại dự án sân golf Việt Yên

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tham mưu UBND tỉnh cấp phép đối với các mỏ khoáng sản, đất san lấp đã trúng đấu giá để sớm đưa vào khai thác giải quyết vấn đề khan hiếm đất làm hạ tầng, đắp nền công trình.

Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã cấp phép khai thác (đất, cát sỏi); kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định đối với tổ chức, doanh nghiệp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản

Ngoài ra, yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp quyền khai thác khoáng sản đề xuất rõ nội dung, kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, hạng mục công trình hỗ trợ địa phương sau khi được cấp phép để thông báo công khai đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân nơi có khoáng sản khai thác biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tập trung nghiên cứu, đề xuất các biện pháp chống thất thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, phí trong khai thác khoáng sản; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí theo quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung hướng dẫn, giải quyết các đề nghị của doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản về trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản
Công an tỉnh Bắc Giang sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm đất san lấp, đất làm gạch, cát sỏi từ nay đến hết tháng 6/2022

Đối với UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, xác định công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương. Đưa trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản (đất, cát sỏi) chưa khai thác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng người đứng đầu cơ quan chuyên môn của huyện, UBND cấp xã trong năm 2022.

Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có khoáng sản tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân khu vực mỏ dự kiến đưa ra đấu giá, khu vực mỏ trúng đấu giá tại địa phương trước khi cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định tại Pháp lệnh; thành lập, kiện toàn Ban giám sát cộng đồng giám sát việc thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác và kịp thời thông tin các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm đất san lấp, đất làm gạch, cát sỏi từ nay đến hết tháng 6/2022. Trước mắt chỉ đạo phòng, đơn vị chức năng trực thuộc, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện như tàu thuyền, ô tô vận chuyển khoáng sản.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile