Bắc Giang tăng cường kiểm soát công tác thẩm duyệt về thiết kế PCCC

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Bắc Giang: Triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu, mua bán tài khoản ngân hàng Bắc Giang: Lĩnh 7 năm tù vì đốt kho nhà hàng xóm Bắc Giang: Tạm đình chỉ hoạt động 34 cơ sở Karaoke không có lối thoát nạn thứ hai

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác PCCC.

Chủ đầu tư xây dựng công trình cần nghiêm túc thực hiện lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy định tại Luật PCCC;

Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác lập dự án, thiết kế xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu quy định về PCCC.

Bắc Giang tăng cường kiểm soát công tác thẩm duyệt về thiết kế PCCC
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế nghiêm túc thực hiện công tác tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng đảm bảo yêu cầu về PCCC; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn lập dự án, thiết kế do mình thực hiện.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Bắc Giang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình nâng cao vai trò, trách nhiệm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Tổ chức thực hiện thẩm định dự án, thiết kế xây dựng theo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự; trong quá trình thẩm định, cơ quan thực hiện thẩm định phải lưu ý rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế với các quy định tại Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng, đặc biệt lưu ý về hệ thống điện, hệ thống PCCC trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định, thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Bắc Giang tăng cường kiểm soát công tác thẩm duyệt về thiết kế PCCC
Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các công trình đã thực hiện chuyển đổi công năng sang kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng, tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các công trình đã thực hiện chuyển đổi công năng sang kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc thực hiện không đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của chủ đầu tư, chủ cơ sở đã được cơ quan cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile