Bắc Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các địa phương, đơn vị về công tác tài chính để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Bắc Giang: Không có “vùng cấm” trong xử lý tham nhũng Tập đoàn Tiến Bộ nợ "đầm đìa" nhưng vẫn tham vọng mua cổ phần công ty khác Công ty CP xi măng Bắc Giang bị cưỡng chế hoá đơn vì nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa yêu cầu Sở Tài chính thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các địa phương, đơn vị về công tác tài chính, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả tích cực, bằng 96,5% dự toán năm, 156,4% so với cùng kỳ.

Bắc Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính
Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách Nhà nước của Bắc Giang trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả tích cực, bằng 96,5% dự toán năm, 156,4% so với cùng kỳ

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành ngân sách Nhà nước, quản lý về giá, tài sản công, tài chính doanh nghiệp, tài chính đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn thu và triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như ngành Tài chính tỉnh chưa linh hoạt, nhạy bén trong tham mưu cơ chế, chính sách về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách đảm bảo sát với thực tiễn.

Đặc biệt, công tác giám sát tài chính đối với ngân sách tỉnh chưa làm tốt, dẫn đến còn để phải xuất toán qua công tác thanh tra, kiểm toán. Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công còn chậm theo quy định.

Trong khi đó, việc rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán còn chưa kịp thời, dẫn đến còn nhiều kiến nghị, kết luận chưa thực hiện. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Bắc Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài chính thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành của các địa phương, đơn vị về công tác tài chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu ngành Tài chính tỉnh siết chặt quản lý, điều hành ngân sách và quản lý tài sản công để phát huy các ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, Sở Tài chính Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành của các địa phương, đơn vị về công tác tài chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Ngành Tài chính Bắc Giang tiếp tục nắm chắc số liệu về tài sản công trên địa bàn tỉnh, thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, Sở Tài chính phải tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt đề án tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tài chính, ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn được chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh, phải chủ động phát hiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Thống nhất quan điểm là phải xử lý kịp thời, nghiêm minh với các tập thể, cá nhân có sai phạm theo tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó, không có loại trừ, không có vùng cấm trong PCTN.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile