Bắc Giang sớm công khai đơn giá bồi thường

Tỉnh Bắc Giang kịp thời ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư, là cơ sở cho các địa phương nhanh chóng giải quyết công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giúp đưa các dự án kinh tế trọng điểm đạt tiến độ đề ra.
Bắc Giang: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng Bắc Giang: Siết chặt phòng, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Bắc Giang quyết tạo cú hích cho doanh nghiệp vào đầu tư

Ngày 21/1/2020, Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang thừa lệnh ký văn bản công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công tình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

bac giang som cong khai don gia boi thuong
Văn bản (kèm theo phụ lục) qui định các mức đơn giá bồi thường nhà và công trình kiến trúc trên đất.

Văn bản được ban hành dựa trên căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang và ý kiến tham gia của Sở Tài chính.

Ngoài các nội dung hướng dẫn về đơn giá để làm cơ sở lập và bồi thường theo qui định của pháp luật, các phương pháp, đo đạc, tính toán..., văn bản này còn nêu rõ: "Các dự án đầu tư xây dựng đã có Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo công văn này".

Doãn Trung - Vi Hải
Xem phiên bản mobile