Bắc Giang: Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu cấp dưới tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ Công ty Hồng Điều không đóng BHXH cho công nhân Bắc Giang: Xử phạt một cá nhân hơn 200 triệu đồng vì khai thác cát trái phép Bắc Giang: Duyệt quy hoạch 2 khu đô thị gần 4.000ha tại Lục Nam

Nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020; triển khai thực hiện hiệu quả Phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Sở khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật để sớm đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu hiện tại trên địa bàn.

Bắc Giang: Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản

Sở chủ động kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý đối với các nội dung, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, người dân về hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, không khắc phục các tồn tại, vi phạm theo thời hạn yêu cầu; Đề xuất chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm, phê bình đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm mà không tổ chức ngăn chặn, xử lý để hoạt động kéo dài, gây bức xúc Nhân dân.

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là định hướng thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh tài nguyên khoáng sản; Phát huy vai trò của ngành trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép
Người đứng đầu cấp huyện, cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn.

Các huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Sở phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Dặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yều cầu nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Vi Hải
Phiên bản di động