Bắc Giang: Quan tâm chăm sóc và nâng cao vai trò của người cao tuổi

Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thực hiện chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
Hơn 2,7 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Nội miễn phí xe buýt cho người có công, người cao tuổi Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

Thông qua việc tổ chức triển khai nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống.

3843 unnamed 2
Tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường quan tâm và nâng cao vai trò của người cao tuổi

Đồng thời tích cực động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi ở các địa phương tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

Để triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, Hội người cao tuổi xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương; có nội dung, chỉ tiêu cụ thể về nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương.

3632 images 1
Chăm sóc và khám sức khoẻ cho các trường hợp người già khó khăn

Các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh tạo điều kiện, động viên cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi ở các địa phương tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; cân đối một phần ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách ổn định, cải thiện đời sống.

1046 1004 chu tich ubnd tinh bac giang phai thu hoi quyet dinh do tham muu kem 192738 1055
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn sát sao chỉ đạo, quan tâm đến công tác an sinh xã hội

Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi, tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi phát động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các cấp, các ngành về công tác người cao tuổi, kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, mục đích ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020...

Vi Hải
Xem phiên bản mobile