Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững

Bắc Giang cần xác định phát triển công nghiệp là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang Những con số sẽ làm thay đổi vị thế kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ Bắc Giang: Công nghiệp là động lực chính cho phát triển kinh tế

Phát biểu tại Đảng hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Giang, nhằm khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả của Đảng bộ trong thời gian qua; đồng thời, đi đến những chủ trương, định hướng căn bản cho sự phát triển của địa phương thời gian tới.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Bình cũng đặt ra yêu cầu Bắc Giang Giang cần xác định phát triển công nghiệp là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Giang đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 đề ra.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Tăng trưởng kinh tế chủ yếu của Bắc Giang tập trung ở lĩnh vực công nghiệp nhưng còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại của tỉnh như, tăng trưởng kinh tế chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp nhưng còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài. Công nghiệp phát triển về quy mô nhưng chưa thu hút được nhiều dự án lớn, công nghệ cao. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Dịch vụ phát triển chậm, chưa theo kịp sự phát triển của công nghiệp. Thu ngân sách từ đất còn chiếm tỉ trọng khá lớn, cần có điều chỉnh hợp lý để bảo đảm phát triển bền vững.

0053-20180519102842-05-1
Thu ngân sách từ đất tại tỉnh Bắc Giang còn chiếm tỉ trọng khá lớn, cần có điều chỉnh hợp lý để bảo đảm phát triển bền vững

Công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể của tỉnh chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản còn chưa chặt chẽ.

Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và đời sống của công nhân tại các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng gợi mở những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận. Theo đó, là một tỉnh miền núi Đông Bắc của Tổ quốc, hội tụ cả 3 vùng xen kẽ (miền núi, trung du và đồng bằng), nằm trên hành lang kinh tế mở nên Bắc Giang có nhiều lợi thế phát triển.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Bắc Giang nằm trên hành lang kinh tế mở và có nhiều lợi thế về giao thông để phát triển.

Tỉnh cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế, phân tích, đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những thuận lợi, khó khăn của địa phương. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp, trong đó công nghiệp được xác định là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Phát triển công nghiệp trên cơ sở thu hút, lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao, đảm bảo môi trường bền vững; quan tâm thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới

Có chính sách giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng cường nội lực, tạo sự chủ động của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo môi trường bền vững; tăng cường khâu chế biến, bảo quản sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi.

Đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với sinh kế người dân. Tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày diễn văn tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành một chương trình hành động toàn khóa bảo đảm thật cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Tại Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt xa mục tiêu của Đại hội.

Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD/năm, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu của Đại hội.

Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững
Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trình báo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28%/năm, vượt xa mục tiêu của Đại hội. Hiện tại, toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp và 40 cụm công nghiệp...

Trong nhiệm kỳ tới, Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 14% đến 15%, thu nhập bình quân đầu người từ 5.500 - 6.000 USD.

Trong chiều 14/10, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Doãn Hưng - Vi Hải - Bích Động
Xem phiên bản mobile