Bắc Giang: “Phát lộ” nhiều trường hợp được tuyển dụng đặc biệt chưa đủ điều kiện

Thanh tra Bộ Nội vụ qua kiểm tra đã chỉ rõ có 5 trong tổng số 86 trường hợp đặc biệt tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức tại tỉnh Bắc Giang. 
Giáo viên thị xã Sơn Tây bị cắt hợp đồng nếu không được xét trước ngày 31/8 Bộ Giáo dục đề xuất bổ sung hơn 20.000 biên chế giáo viên mầm non Tinh giản biên chế tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời" "Hé lộ" nguyên nhân hồ sơ cán bộ khuyến nông, thú y bị ngâm ở Sở Nội vụ Bắc Giang 3 mức kỷ luật với cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm

Vừa qua, Chánh thanh tra Bộ Nội vụ là ông Nguyễn Mạnh Khương đã ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 01/01/2016 đến 31/3/2019.

bac giang phat lo nhieu truong hop duoc tuyen dung dac biet chua du dieu kien
Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều trường hợp được bổ nhiệm không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại tỉnh Bắc Giang

Theo nội dung kết luận, có 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định.

Qua kiểm tra, rà soát và xác định 5 trường hợp cụ thể này gồm: Ông Đồng Thanh Bình tại UBND huyện Hiệp Hoà, bà Lều Thị Mai Hương tại Chi cục thuỷ lợi (Sở NN&PTNT),ông Lương Trung Thành tại UBND huyện Yên Thế, ông Diệp Văn Phú tại UBND huyện Lục Ngạn. Các trường hợp này tại thời điểm tuyển dụng đều chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển.

bac giang phat lo nhieu truong hop duoc tuyen dung dac biet chua du dieu kien
Thanh tra Bộ Nội vụ qua kiểm tra đã chỉ rõ có 5 trong tổng số 86 trường hợp đặc biệt tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức tại tỉnh Bắc Giang.

Ông Phạm Duy Cao tại Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, trong hồ sơ chưa được thể hiện việc tuyển dụng vào viên chức tại Sở TN&MT không có ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Ngoài ra, còn có thêm 1 trường hợp là ông Lương Công Duẩn tại Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang, trong hồ sơ bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính chưa thể hiện là công chức theo quy định của Nghị định Chính phủ.

Trả lời báo chí, ông Khuông Văn Thông - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho biết UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã có công văn yêu cầu xử lý sai phạm gồm các trường hợp được tuyển dụng bổ nhiệm nêu trên và các cán bộ liên quan theo quy định pháp luật.

bac giang phat lo nhieu truong hop duoc tuyen dung dac biet chua du dieu kien
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành ra soát, kiểm tra các trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Trong khi đó, kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, tiếp nhận hồ sơ dự thi và xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi, thành lập Hội đồng thi nâng ngạch còn có sai sót; cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không đảm bảo quy định; có trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định.

Qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan tổ chức) cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhìn chung được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

bac giang phat lo nhieu truong hop duoc tuyen dung dac biet chua du dieu kien
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu xử lý sai phạm gồm các trường hợp được tuyển dụng bổ nhiệm nêu trên và các cán bộ liên quan theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm chưa bảo đảm theo đúng quy định.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong tỉnh Bắc Giang về cơ bản phù hợp theo quy định, tuy nhiên tại thời điểm thanh tra 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

(Còn nữa)

Anh Hiếu - Ngô Nhật
Xem phiên bản mobile