Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% trưởng thôn là đảng viên

Tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là trưởng thôn) tại tỉnh Bắc Giang hiện tại còn thấp, chỉ đạt 77,6%. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo của chi bộ ở địa bàn dân cư. Nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt trên 90% sẽ góp phần đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố.
Bắc Giang: 32,41% dân số đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Bắc Giang: Tập trung xây dựng 77 vùng nguyên liệu rau tập trung Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất từ 10/10/2021 tại Bắc Giang

Mới đây, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU cụ thể hóa nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt trên 90% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắc Giang cụ thể hóa kế hoạch đến 2025 trên 90% trưởng thôn là đảng viên
Đồng chí Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (Ảnh: TTTĐ - Doãn Trung)

Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang xác định 6 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phổ biến tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng của trưởng thôn là đảng viên đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trưởng thôn là đảng viên; Xây dựng đội ngũ đảng viên đủ năng lực, uy tín, tiêu chuẩn, điều kiện để dự nguồn giới thiệu ứng cử trưởng thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng chỉ rõ nguyên nhân tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn hiện nay còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của chi bộ ở địa bàn khu dân cư là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc chuẩn bị nhân sự là đảng viên để bầu trưởng thôn, hạn chế về nhân sự trưởng thôn là đảng viên trẻ, công tác kết nạp trưởng thôn vào Đảng gặp khó khăn do nhiều trưởng thôn không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định, một số tuổi cao không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng,...

Qua đó, xác định nhiệm vụ nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 90% sẽ góp phần đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bắc Giang cụ thể hóa kế hoạch phấn đấu đến 2025 trên 90% trưởng thôn là đảng viên
Một buổi sinh hoạt ở Chi bộ tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Ảnh minh họa cho bài viết. Nguồn: baobacgiang.com.vn)

6 nhiệm vụ cụ thể trong Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, phấn đấu nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 90%

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trưởng thôn là đảng viên, về nhiệm vụ, giải pháp nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn; làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân từ đó lựa chọn, giới thiệu đảng viên thực gương mẫu, có uy tín, năng lực ứng cử để bầu trưởng thôn.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử trưởng thôn là đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng trưởng, phó thôn chưa là đảng viên phấn đấu đủ điều kiện, tiêu chuẩn xem xét kết nạp vào Đảng. Đồng thời phải tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ; mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho riêng đối tượng là trưởng, phó thôn.

Tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên đủ năng lực, uy tín, tiêu chuẩn, điều kiện để dự nguồn giới thiệu ứng cử trưởng thôn. Gắn việc chuẩn bị nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ với việc chuẩn bị nhân sự bầu trưởng thôn; định hướng cơ cấu phó bí thư chi bộ làm trưởng thôn; trường hợp chưa chuẩn bị được nhân sự bầu trưởng thôn là đảng viên, cần quan tâm giới thiệu quần chúng thực sự ưu tú, uy tín trong Nhân dân, nhất là quần chúng đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng để bầu trưởng thôn...

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ trưởng thôn thống nhất với nhiệm kỳ đại hội chi bộ; tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 cùng một ngày trên địa bàn huyện, thành phố, sau khi tổ chức xong đại hội chi bộ. Chỉ đạo thực hiện quy trình bầu trưởng thôn theo quy định của pháp luật;...

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể cấp dưới thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đảng viên đủ tiêu chuẩn để Nhân dân hiệp thương giới thiệu bầu trưởng thôn.

Các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm yêu cầu theo kế hoạch đề ra; ấn định ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn huyện, thành phố...

Đảng ủy các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm thời gian và yêu cầu. Quan tâm nắm chắc tình hình đảng viên của các chi bộ thôn để chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nhân sự đại hội chi bộ và nhân sự bầu trưởng thôn; chỉ đạo chi bộ chú trọng lựa chọn đảng viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực và uy tín để giới thiệu bầu trưởng thôn. Từ năm 2022, đưa kết quả nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn là tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; đảng bộ và đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn...

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile