Bắc Giang: Những người thi đua là những người yêu nước

Liên Đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời biểu dương, khen thưỏng 466 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực, các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động.
Việt Nam có gần 31 triệu người mất việc, giảm thu nhập vì Covid-19 Bắc Giang phấn đấu năm 2020 tạo việc làm cho 31.000 lao động Hải Dương: Tăng cường xây dựng kho dữ liệu cung - cầu lao động Nỗ lực kết nối hàng nghìn việc làm hậu Covid-19

Ngày 20/7, Liên Đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025.

Dự Đại hội có bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng 466 đại biểu đại diện cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1352 1595235358421 img 9972
Liên Đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ V và khen thưỏng 466 tập thể, cá nhân tiên tiến

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 235.134 CNVCLĐ đang công tác, làm việc tại 1.820 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (nữ 162.754 người, chiếm 69,2%).

Giai đoạn 2015 - 2020, LĐLĐ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục. Điển hình là: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

1356 1595235419382 img 0038
Các phong trào thi đua đã được gắn kết với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thông qua Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, trong 05 năm qua, đã có 154 giải pháp kỹ thuật đạt giải; 976 đề tài khoa học cấp tỉnh, 7045 đề tài khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 13.645 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được áp dụng góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, mang lại giá trị làm lợi trên 68 tỷ đồng; 224 công trình, sản phẩm được thực hiện, trị giá gần 228 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng đối tượng; có nội dung, hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng.

Các phong trào thi đua đã được gắn kết với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

1354 1595235389680 img 9998
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao và biểu dương kết quả các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong 05 năm qua

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, khách quan, đã có tác dụng động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; trong đó đã quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể là công đoàn cơ sở, các cá nhân là công nhân, người lao động.

Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nhân ra diện rộng.

Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn trong tỉnh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tận tâm, tận lực, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trở thành động lực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao và biểu dương kết quả các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong 05 năm qua, đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương tôn vinh tại Đại hội.

1358 1595235455848 img 0062
Trao hỗ trợ nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 08 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 225 triệu đồng

Bà Hằng đề nghị các cấp công đoàn của tỉnh Bắc Giang cần thường xuyên đổi mới hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, hướng về người lao động, trong đó cần quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa tới việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Tại Đại hội, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, khen thưỏng 466 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực, các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Trong đó có 61 tập thể, 158 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, có 63 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 50 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu là cấp ủy viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 134 công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” năm 2020.

Đại hội cũng bầu ra 01 tập thể, 05 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc và 10 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, trao hỗ trợ nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 08 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 225 triệu đồng.

Vi Hải
Phiên bản di động