Bắc Giang: Người dân sẽ “giám sát” hoạt động khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu phải công khai dân chủ trong quy hoạch khoáng sản, thông tin về dự án, giấy phép khai thác khoáng sản để người dân cử đại diện tham gia giám sát quá trình thực hiện.
Bắc Giang: Khởi tố một giám đốc người Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường Bắc Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính Bắc Giang: Chuẩn bị tổ chức đấu giá 21 ha quyền khai thác khoáng sản

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương về hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường công khai dân chủ trong công tác lập, công bố quy hoạch khoáng sản.

Bắc Giang: Người dân sẽ “giám sát” hoạt động khai thác khoáng sản
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công khai dân chủ trong quy hoạch khoáng sản, giấy phép khai thác để người dân tham gia giám sát

Đồng thời, thông báo công khai việc lựa chọn nhà đầu tư, thông tin về dự án, giấy phép khai thác khoáng sản để người dân nơi có khoáng sản cử đại diện tham gia giám sát quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định đối với các điểm mỏ đã quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng, đất san lấp, đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thẩm định kỹ điều kiện cấp phép để lựa chọn được các doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm tham gia hoạt động khoáng sản.

Bắc Giang: Người dân sẽ “giám sát” hoạt động khai thác khoáng sản
Thẩm định kỹ điều kiện cấp phép để lựa chọn được các doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm tham gia hoạt động khoáng sản

Các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 đối với 31 điểm mỏ lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định; Phối hợp với sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Người dân sẽ “giám sát” hoạt động khai thác khoáng sản
Yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa phương, đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; phát huy tối đa vai trò giám sát cộng đồng của người dân nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư triển khai Đề án chăn nuôi đại gia súc tại xã Phong Minh, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn nhằm giải quyết việc làm ổn định cho số lao động nhàn rỗi, dôi dư tại các xã trên để người dân không tham gia vào hoạt động khai thác quặng vàng trái phép.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile