Bắc Giang minh bạch đóng góp ủng hộ chống dịch Covid-19, thành lập các Ban tiếp nhận

Đã từng có những vụ việc khuất tất, ăn trộm, ăn chặn, ăn bớt, biển thủ... tiền, hàng hóa được các tổ chức, cá nhân tài trợ cho người dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Chính vì vậy, sự minh bạch hóa nguồn lực này là việc làm hết sức cần thiết không chỉ bây giờ mà còn cho mãi mãi về sau.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả bộ máy nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép" kể từ 0h ngày 23/4 Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: "Không để ai bị thiếu đói bởi dịch bệnh Covid-19" "Tấm lòng Việt - Thành phố Bắc Giang": Chia sẻ hạnh phúc - Lan tỏa yêu thương Bắc Giang: Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Huyện Việt Yên tiếp nhận số lượng lớn quà tặng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân. Điều quan trọng là việc minh bạch sử dụng các nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân từ lâu cũng là mong muốn của một bộ phận không nhỏ người dân.

Đã từng có những vụ việc khuất tất, ăn trộm, ăn chặn, ăn bớt, biển thủ... tiền, hàng hóa được các tổ chức, cá nhân tài trợ cho người dân đang gặp khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh... tại một số địa phương trên cả nước. Những việc làm khuất tất, ăn trộm, ăn chặn, ăn bớt, biển thủ... nêu trên đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền, làm sói mòn giá trị đạo đức, là nỗi đau của niềm tự hào dân tộc, tạo sự hoài nghi đối với bạn bè quốc tế.

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ra công văn yêu cầu UBND các huyện thống nhất với Ủy ban MTTQ huyện thành lập Ban tiếp nhận để quản lý kinh phí, hàng hóa và tài sản do các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở cấp huyện và cấp xã.

Ban tiếp nhận cấp huyện, cấp xã phải mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thống nhất quản lý tiền tài trợ, đóng góp, ủng hộ. Phải mở sổ sách ghi chép, theo dõi việc thu chi kinh phí, hàng hóa nêu trên để phục vụ công tác quản lý, báo cáo, quyết toán theo định kỳ.

bac giang minh bach dong gop ung ho chong dich covid 19 thanh lap cac ban tiep nhan
Trụ sở Kho bạc nhà nước Bắc Giang

Công tác tổ chức tiếp nhận tài trợ, ủng hộ phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đảm bảo an toàn (phải có địa chỉ nơi tiếp nhận cụ thể, thông tin liên hệ rõ ràng).

Việc phân bổ, sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ phải đúng mục đính, đúng đối tượng và phải công khai minh bạch. Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ sai mục đích dưới mọi hình thức. Số tiền, hàng do cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp, ủng hộ có ghi địa chỉ cụ thể thì Ban tiếp nhận các cấp có trách nhiệm chuyển đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

bac giang minh bach dong gop ung ho chong dich covid 19 thanh lap cac ban tiep nhan
Việc phân bổ, sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ phải đúng mục đính, đúng đối tượng và phải công khai minh bạch

Kết thúc năm ngân sách, UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn được giao chủ trì và UBND cấp xã lập quyết toán báo cáo kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành. Ban tiếp nhận các cấp lập báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ số tiền, hàng nhận được qua các cuộc vận động gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Đối với báo cáo tiếp nhận, phân bổ kinh phí hỗ trợ phải có xác nhận của kho bạc nhà nước nơi giao dịch).

bac giang minh bach dong gop ung ho chong dich covid 19 thanh lap cac ban tiep nhan
Công khai các khoản ủng hộ, đóng góp của từng tổ chức, cá nhân, số tiền, hiện vật đã sử dụng, đối tượng được hỗ trợ

Nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp bằng tiền nhận được qua từng đợt huy động chưa sử dụng hết được giữ lại tại tài khoản tiền gửi của Ban tiếp nhận để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ theo qui định của pháp luật. Trường hợp cuối năm kinh phí cứu trợ còn số dư trên tài khoản đóng góp được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

UBND huyện và UBND xã chỉ đạo Ban tiếp nhận công khai các khoản ủng hộ, đóng góp của từng tổ chức, cá nhân. Công khai số tiền, hiện vật đã sử dụng, đối tượng được hỗ trợ. Công khai số tiền, hiện vật còn lại chưa sử dụng tại thời điểm công khai.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile