Bắc Giang: Lên kế hoạch sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang

Tỉnh ủy Bắc Giang đang định hướng xây dựng đề án sáp nhập huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang; thành lập thị xã Việt Yên; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới).
Bắc Giang: Huyện Việt Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí thị xã trong năm 2022 Bắc Giang: Bỏ hàng trăm triệu sang Campuchia “đánh máy”, người thân ở nhà kêu cứu Bắc Giang: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại sông Cầu

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025

Mục tiêu của nghị quyết nhằm sắp xếp lại và nâng cấp đô thị một số đơn vị hành chính cấp huyện (gồm các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Dũng, Việt Yên và TP Bắc Giang) phù hợp với quy hoạch chung, thực tiễn phát triển của tỉnh.

Nghị quyết đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc khảo sát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị, cơ cấu dân cư,.. của các địa phương nói trên để xây dựng đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Lên kế hoạch sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Ảnh minh họa

Tỉnh định hướng xây dựng đề án sáp nhập huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang; thành lập thị xã Việt Yên; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động sau khi điều chỉnh phần diện tích thuộc Trường bắn Quốc gia TB1 về huyện Lục Ngạn (mới).

Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung lãnh đạo việc điều chỉnh quy hoạch chung và đánh giá tiêu chuẩn các đô thị để phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung TP Bắc Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu trở thành đô thị loại I; thị trấn Chũ mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết; trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn lực thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị...

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến tháng 12/2023, hoàn thành hồ sơ, đề án sắp xếp đối với TP Bắc Giang, các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn và Sơn Động trình các cơ quan Trung ương; phấn đấu trong quý III/2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo Kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành vào tháng 4, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 32,4%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 5 - 7%. Toàn tỉnh có 17 đô thị, trong đó TP Bắc Giang mở rộng là đô thị loại II; thị xã Việt Yên và thị xã Chũ đạt đô thị loại IV; ba đô thị loại IV là các thị trấn: Thắng, Đồi Ngô và Vôi; 11 thị trấn là đô thị loại V gồm 7 đô thị hiện có và 4 đô thị thành lập mới.

TP Bắc Giang sẽ được mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn thành thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 25 đô thị, trong đó TP Bắc Giang là đô thị loại I, thị xã Việt Yên là đô thị loại III, hai đô thị loại IV là thị xã Hiệp Hòa và thị xã Chũ, hai đô thị loại IV là thị trấn Vôi và thị trấn Đồi Ngô), 19 thị trấn là đô thị loại V, trong đó 9 thị trấn được thành lập mới trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bắc Giang: Huyện Việt Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí thị xã trong năm 2022 Bắc Giang: Huyện Việt Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí thị xã trong năm 2022
Bắc Giang: Bỏ hàng trăm triệu sang Campuchia “đánh máy”, người thân ở nhà kêu cứu Bắc Giang: Bỏ hàng trăm triệu sang Campuchia “đánh máy”, người thân ở nhà kêu cứu
Bắc Giang: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại sông Cầu Bắc Giang: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại sông Cầu
Trần Anh Đức
Xem phiên bản mobile