Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các vi phạm để bảo vệ công trình thủy lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và xử lý các vi phạm liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh sau khi kế hoạch được ban hành thì phải tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn tại và phát sinh vi phạm mới.
Nâng mức xử lý vi phạm hành chính quy định về chất thải chăn nuôi Bắc Giang xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Ninh: Hai công ty bị phạt gần 700 triệu đồng vì xả khí thải vượt chuẩn Tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xử lý vi phạm đê điều và thủy lợi

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các sở, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tập trung xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các vi phạm để bảo vệ công trình thủy lợi
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố kiên quyết xử lý các vi phạm liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch và xử lý các vi phạm liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh sau khi kế hoạch được ban hành thì phải tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn tại và phát sinh vi phạm mới.

Tổ chức, vận động các hộ tự tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm; tiến hành cưỡng chế, xử lý triệt để các trường hợp cố tình không thực hiện.

Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phòng chống tái phạm và vi phạm mới phát sinh; tổng hợp kết quả gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các vi phạm để bảo vệ công trình thủy lợi
Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh sau khi kế hoạch được ban hành thì phải tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn tại và phát sinh vi phạm mới

Cùng đó, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ tiếp tay hoặc làm ngơ của chính quyền đối với các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc để phát sinh các trường hợp vi phạm và không kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm.

Các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm, ngăn chặn, lập biên bản các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi từ khi mới phát sinh; rà soát lập danh sách các trường hợp vi phạm kiến nghị với chính quyền địa phương.

Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm theo kế hoạch đã xây dựng năm 2021 trong phạm vi quản lý. Đối với các trường hợp vi phạm do lịch sử để lại và các trường hợp xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi mà địa phương đã cấp sổ đỏ.

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các vi phạm để bảo vệ công trình thủy lợi
Ảnh minh họa

Đồng thời, các công ty phối hợp với UBND các huyện, thành phố phân loại và thống nhất biện pháp giải quyết. Báo cáo kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm về Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi trước ngày 10 hằng tháng để tổng hợp.

Kết thúc đợt xử lý tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chống tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile