Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các dự án khu dân cư, khu đô thị “bán lúa non”

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý chủ đầu tư nếu "bán lúa non" hoặc huy động vốn, kinh doanh không đúng quy định tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.
Bắc Giang: Khởi tố vụ án mua bán hoá đơn trái phép gần 289 tỷ đồng Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang đã từng kiểm tra về nguyên liệu nhập Có 27/56 dự án ở Bắc Giang đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời gian qua, tình trạng “sốt đất ảo” đã ảnh hưởng và làm méo mó đến thị trường bất động sản, người dân và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức làm việc với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư chủ động thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các dự án khu dân cư, khu đô thị “bán lúa non”
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý chủ đầu tư nếu "bán lúa non" hoặc huy động vốn không đúng quy định tại các dự án khu dân cuq, khu đô thị

Khi có thông tin về tình trạng huy động vốn, kinh doanh không đúng quy định, “bán lúa non” tại các dự án khu dân cư, khu đô thị..., cơ quan chức năng cần trực tiếp làm việc ngay với các chủ đầu tư để có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời; sớm phát hiện, xử lý hoặc đề xuất các cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc các vi phạm để ngăn chặn tình trạng “sốt đất ảo”, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, người dân và nhà đầu tư.

Các đơn vị tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện việc công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, dự án để tất cả các cá nhân, tổ chức có thể biết, dễ dàng tiếp cận khai thác thông tin theo quy định.

Các cơ quan thực hiện việc giám sát tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch của UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư; kiểm tra, chỉ đạo giám sát chặt chẽ chất lượng thi công công trình tại các dự án; chủ động phát hiện, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án để đảm bảo bảo thực hiện đúng tiến độ đã được chấp thuận.

UBND các huyện, thành phố rà soát, chỉ đạo thực hiện việc công bố công khai các thông tin về quy hoạch xây dựng, dự án theo quy định của pháp luật để các tổ chức, cá nhân biết, dễ dàng tiếp cận thông tin; Chỉ đạo các cơ quan, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; niêm yết công khai thông tin và tiến độ của các dự án tại địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trong hoạt động giao dịch bất động sản; chủ động phát hiện, xử lý thông tin liên quan đến tình trạng “cò mồi”, “đầu cơ”, thao túng thị trường, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các dự án khu dân cư, khu đô thị “bán lúa non”
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng “cò mồi”, “đầu cơ”, thao túng thị trường, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh minh hoạ

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, tình hình triển khai thực hiện dự án bất động sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản.

Đối với chủ đầu tư dự án Nhà ở, Khu đô thị mới, khu dân cư tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận đầu tư và hợp đồng đã được phê duyệt, ký kết.

Không được huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản và thực hiện niêm yết giá chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật; nghiêm cấm chủ đầu tư thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Đối với Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh chỉ đạo các thành viên đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cần triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật trong triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị, hoạt động kinh doanh bất động sản; chủ động tổng hợp các ý kiến về các khó khăn, bất cập để kịp thời báo cáo kiến nghị với UBND tỉnh.

Trước đó, Sở Xây dựng Bắc Giang đã công khai 56 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được chấp thuận đầu tư. Trong đó có 8 dự án đã hoàn thành, 9 dự án cơ bản hoàn thành, 16 dự án đang thi công xây dựng, 14 dự án đang giải phóng mặt bằng, 9 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong đó, chỉ có 27/56 dự án có văn bản thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile