Bắc Giang hướng tới vụ vải thiều 2020 thắng lợi: Tất cả đã sẵn sàng

Trước tình hình dịch Covid-19, UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Ngạn đã chủ động xây dưng các phương án để đảm bảo việc tiêu thụ vải thiều nhằm mang lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho người dân.
Bắc Giang chuẩn bị hàng loạt phương án hỗ trợ nông dân "đại thắng" vụ vải thiều năm 2020 Nhật Bản chính thức mở cửa nhập khẩu vải thiều Việt Nam Bắc Giang chủ động lên phương án hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân vụ vải thiều 2020

Nhằm ổn định tâm lý cho người dân sản xuất trước tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo dài thời gian thu hoạch, nâng cao chất lượng vải thiều.

Bên cạnh đó, huyện Lục Ngạn cũng nâng cao công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho người nông dân trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Doãn Hưng - Quang Chương
Phiên bản di động