Bắc Giang: Hiệp Hoà được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 10/1/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 39/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Bắc Giang: Thêm nhiều ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng Xây dựng NTM ở Hiệp Hoà - Bắc Giang: Đồng sức, đồng lòng tạo thành công Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% trưởng thôn là đảng viên

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hiệp Hoà đạt chuẩn nông thôn mới
Trụ sở UBND huyện Hiệp Hoà

Huyện Hiệp Hòa là huyện thứ 5 của tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sau các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng. Cho đến nay, duy nhất TP Bắc Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hiệp Hòa đã đổi thay rất nhiều sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa có xuất phát điểm thấp nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hiệp Hoà đạt chuẩn nông thôn mới
Cho đến nay, nhiều hộ nông dân trong huyện đã tích cực áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiện đại, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao

Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cùng với sự đồng lòng của Nhân dân trong huyện, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile