Bắc Giang: Hiện trạng thực hiện 85 dự án khu đô thị, khu dân cư

Tỉnh Bắc Giang hiện có 85 dự án khu đô thị, khu dân cư được chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư. Trong đó, có 16 dự án đã hoàn thành, 13 dự án cơ bản hoàn thành, 21 dự án đang thi công xây dựng, 16 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, 19 dự án đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định và 25 dự án nhà ở.
Tăng cường thanh, kiểm tra các công trình xây dựng tại Bắc Giang Công an tỉnh Bắc Giang và Cục thuế phối hợp phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thuế Bắc Giang: “Điểm mặt” 12 dự án vi phạm pháp luật về đất đai

Đánh giá về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn ghi nhận những kết quả mà các cơ quan chức năng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu ban hành các chính sách quản lý kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, thẩm định các dự án tuân thủ quy định pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và chủ đầu tư chặt chẽ, thường xuyên.

Bắc Giang hiện có 85 dự án khu đô thị, khu dân cư
Tỉnh Bắc Giang hiện có 85 dự án khu đô thị, khu dân cư được chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư

Tuy nhiên, một số dự án khu dân cư, khu đô thị đang thực hiện trên địa bàn tỉnh hiện nay còn chậm tiến độ, phải xin gia hạn thực hiện dự án nhiều lần.

Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, điển hình như dự án Khu dân cư dịch vụ Đại Phúc xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên; Khu dân cư số 6 trên TL295B xã Hồng Thái; Khu đô thị thương mại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang... Công tác quản lý chất lượng tại một số dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, về thực trạng hiện nay, hầu hết các dự án khu đô thị, khu dân cư đang thực hiện còn chậm tiến độ, có dự án phải gia hạn thực hiện nhiều lần.

Nguyên nhân là do người dân chưa đồng thuận trong công tác bồi thường GPMB; một số địa phương chưa tích cực, chưa chủ động trong công tác GPMB; giá vật liệu đầu vào tăng cao dẫn đến việc huy động nhân lực và vật tư gặp khó khăn.

Bắc Giang hiện có 85 dự án khu đô thị, khu dân cư
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cơ quan chức năng đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm do lỗi của chủ đầu tư (Ảnh: CTTĐTBG)

Không những vậy, một số chủ đầu tư chưa thực sự tích cực trong việc triển khai dự án, từ việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư tới việc thi công xây dựng. Việc kiểm tra, giám sát của một số cơ quan quản lý nhà nước còn chưa chủ động, chưa kịp thời nên chưa phát hiện được các khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; chủ động theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án và giám sát tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch.

Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết của địa phương để thực hiện các công việc liên quan tại dự án theo tiến độ đã được chấp thuận.

Bắc Giang hiện có 85 dự án khu đô thị, khu dân cư
Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn theo kế hoạch

Chỉ đạo thực hiện việc niêm yết công khai thông tin và tiến độ của các dự án tại địa bàn; chủ động phát hiện, xử lý thông tin liên quan đến tình trạng “cò”, “đầu cơ”, thao túng thị trường, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng nội dung đã được chấp thuận đầu tư và hợp đồng đã được phê duyệt. Với các dự án nhà ở xã hội cần xây dựng giá bán, giá cho thuê theo quy định để trình Sở Tài chính tổ chức thẩm định. Đồng thời, triển khai việc bán, cho thuê theo đúng quy định của nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thời gian tới UBND các huyện, thành phố cần tích cực hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện GPMB các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2022; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư để thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm do lỗi của chủ đầu tư.
Vi Hải
Phiên bản di động