Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ

Trung ương đã đồng ý cho tỉnh Bắc Giang được làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ từ nguồn tại chỗ, nằm trong quy hoạch Ban chấp hành Trung ương.
Bắc Giang sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025Rà soát, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Hà Nội xác định yếu tố văn hóa và con người là nguồn lực phát triển bền vững

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Tống Ngọc Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang thông tin Trung ương đã đồng ý cho Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành làm quy trình Bí thư Tỉnh ủy từ nguồn tại chỗ và nằm trong quy hoạch của Ban chấp hành Trung ương.

Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ
Trung ương đã đồng ý cho tỉnh Bắc Giang được làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ từ nguồn tại chỗ, nằm trong quy hoạch Ban chấp hành Trung ương.

Ông Bắc cho biết, trong quy hoạch của tỉnh Bắc Giang có ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình làm quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã hoàn thiện quy trình theo quy định của Trung ương và đã gửi hồ sơ ra Trung ương, hiện nay tỉnh đang chờ kết quả.

Về công tác nhân sự, ông Bắc thông tin, theo chỉ đạo của Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020; cấp ủy 2015-2020 của tỉnh Bắc Giang số lượng là 53 người, nhiệm kỳ này đã được Bộ chính trị, Ban Bí thư phê duyệt là 51 người, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước theo đúng yêu cầu của Trung ương. Về cơ cấu độ tuổi, nhiệm kỳ này là 48 tuổi, trẻ hơn nhiệm kỳ trước 2 tuổi.

Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ
Ông Lê Ánh Dương, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Giang cho biết nhiệm kỳ 2020- 2025 tỉnh Bắc Giang phấn đấu nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025

Cơ cấu nữ theo đề án nhân sự là 8 người, đạt tỷ lệ 14% so với 15% theo yêu cầu. Cán bộ trẻ theo yêu cầu Chỉ thị của Trung ương không dưới 10%. Trong đề án nhân sự chuẩn bị là 5 cán bộ trẻ, hơn 9% so với 10% theo yêu cầu. Về cán bộ dân tộc thiểu số trong danh sách có 2 người, bằng 3,5% đáp ứng đúng quy định.

Ông Lê Ánh Dương, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Giang thông tin, với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, nhiệm kỳ 2020- 2025, Bắc Giang phấn đấu nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Địa phương không xác định là phát triển nhanh mà là phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ
Tỉnh Bắc Giang được doanh nghiệp trong và ngoài nước rất quan tâm để đầu tư

Phát triển vững chắc, hài hòa cả trên 3 yếu tố về kinh tế - môi trường - xã hội; không làm mất đi cơ hội cho tương lai; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Quan tâm phát triển cả khu vực nông thôn và thành thị, coi trọng công nghiệp nhưng không bỏ qua nông nghiệp; chú ý đến những đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mặc dù bị ảnh hưởng bơi dịch Covid - 19 nhưng tỉnh vẫn đạt mục tiêu 13%; đà tăng trưởng tháng sau càng tăng trưởng mạnh hơn tháng trước. Đồng thời việc thu hút hơn 6 tỷ USD vào nền kinh tế bây giờ đang phát huy tác dụng.

Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ
KCN Vân Trung tại huyện Việt Yên nhìn tư trên cao

“Hiện nay, cứ sau 1 năm nông nghiệp lại giảm 1 -2 % và giảm của nông nghiệp chính là tăng của công nghiệp. Trong nền kinh tế đang chuyển dịch rất nhanh từ một nền kinh tế lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng, bây giờ chuyển sang một nền kinh tế lấy sản xuất công nghiệp làm nền tảng”, ông Dương cho biết thêm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu đại hội; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn đạt 14% năm; tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh thành phố cả nước.

Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ
Ông Dương Văn Thái hiện đang là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (IT)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.

Trong nhiệm kỳ tới, Bắc Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 14% đến 15%, thu nhập bình quân đầu người từ 5.500 đến 6.000 USD.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/10 với sự tham gia của 312 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Doãn Hưng - Vi Hải
Xem phiên bản mobile