Bắc Giang được thành lập 2 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/5 đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ NOXH Gấp rút thi công mở rộng cầu Như Nguyệt tại Bắc Giang Bắc Giang: Chuyển đổi số để tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý trên cơ sở nguyên trạng 2 xã này.

Hồ sơ đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Việc thành lập thị trấn Phương Sơn, thị trấn Bắc Lý đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bắc Giang được thành lập 2 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý
Bắc Giang sẽ có thêm thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hoà

Sau khi thành lập, thị trấn Phương Sơn có 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.125 người; giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang.

Còn thị trấn Bắc Lý có 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.971 người; giáp các xã Danh Thắng, Thường Thắng, Mai Trung, Đoan Bái, Đông Lỗ, Xuân Cẩm, Hương Lâm, Châu Minh.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, những thay đổi về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn hai xã Phương Sơn và Bắc Lý trên đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Mô hình quản lý của chính quyền nông thôn hiện nay đang gặp nhiều bất cập do sự đô thị hoá, cần phải chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị cho phù hợp.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã là cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn. Đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của xã Phương Sơn và xã Bắc Lý nói riêng.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile