Bắc Giang đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI

Tính đến hết quý I/2021, tỉnh Bắc Giang thu hút vốn đầu tư đạt 698,54 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ.
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính TP Bắc Giang xem xét đề xuất nghiên cứu quy hoạch dự án trên diện tích 258ha Năm 2021, Bắc Giang phấn đấu "hút" nguồn vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD

Trong đó, tỉnh Bắc Giang cấp mới 8 dự án trong nước, vốn đăng ký 768,52 tỷ đồng, cấp mới cho 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký 597,5 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 16 tỷ đồng, 10 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm 60,02 triệu USD (bằng 55,3%).

Bắc Giang đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI
Quý I/2021, tỉnh Bắc Giang thu hút vốn đầu tư đạt 698,54 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.802 dự án đầu tư, trong đó có 1.321 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký là 92.673 tỷ đồng; 481 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 6.784,65 triệu USD.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 187 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký đạt 1.200 tỷ đồng.

Vì vậy, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI, dòng vốn ngoại thu hút chủ yếu là các dự án quy mô lớn, vốn trung bình là 150 triệu USD.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile