Bắc Giang đưa bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 vào hoạt động

Tỉnh Bắc Giang đưa bản đồ thông tin dịch tế Covid-19 vào hoạt động giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng hay di chuyển đến các địa điểm bệnh nhân đã từng đến.
Sáng 26/5, 20 tấn Vải Thiều Bắc Giang lên đường đi Nhật Bản Tỉnh Bắc Giang thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 Bắc Giang thí điểm một số doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp hoạt động trở lại từ 28/5

Để sử dụng bản đồ COVIDMAPS, người dùng cần truy cập vào địa chỉ https://covidmaps.bacgiang.gov.vn

COVIDMAPS giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng hay di chuyển đến các địa điểm bệnh nhân Covid-19 đã từng đến trong 14 ngày, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh ở mức độ cao nhất.

Bắc Giang đưa bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 vào hoạt động
Bản đồ COVIDMAPS vừa được tỉnh Bắc Giang đưa vào hoạt động

Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 được coi là giải pháp công nghệ số trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân tại địa phương. Thông tin hiển thị trên bản đồ được chuyên gia đánh giá là trực quan và chi tiết.

Người dân có thể xem những điểm cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa phương hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực. Với các điểm cách ly tập trung, phần cảnh báo sẽ hiện thời gian áp dụng, số lượng tiếp nhận tối đa, số lượng người đang cách ly và số lượng có thể tiếp nhận thêm.

Giao diện bản đồ số CovidMaps còn tích hợp đường dây nóng của tỉnh/thành phố, nhằm tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân khi cần thiết. Người dân cũng có thể gửi phản ánh, góp ý qua ứng dụng, hệ thống.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile