Bắc Giang dự kiến thu hút đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng để phát triển giao thông

Tỉnh Bắc Giang dự kiến đến năm 2025 sẽ huy động, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hơn 52.000 tỷ đồng.
Bắc Giang: Đầu tư hơn 370 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 Bắc Giang thu hút đầu tư: Từ bị động sang chủ động Bắc Giang: 100% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp hoạt động trở lại Bắc Giang: Khởi công tuyến đường dài 18,75 km nối 3 huyện Việt Yên - Tân Yên - Lạng Giang

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã huy động, đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông , nhờ đó đã nâng cấp, cải thiện đáng kể mạng lưới hạ tầng giao thông, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Bắc Giang dự kiến thu hút đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng để phát triển giao thông
Tỉnh Bắc Giang dự kiến đến năm 2025 sẽ huy động, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hơn 52.000 tỷ đồng

Một số tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đoạn Hà Nội – Bắc Giang đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016, đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 1/2020 đã phát huy hiệu quả, giúp giao thương thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông, tỉnh Bắc Giang dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng cường huy động, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hơn 52.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, việc thu hút, huy động trên 52.000 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư phát triển đồng bộ cả ba loại hình giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ giao thông đối nội và đối ngoại.

Bắc Giang dự kiến thu hút đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng để phát triển giao thông
Việc thu hút, huy động trên 52.000 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư phát triển đồng bộ cả ba loại hình giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ giao thông đối nội và đối ngoại

Trong đó, phát triển đột phá mạng lưới giao thông đường bộ, tăng chiều dài đường và quy mô cấp đường, nâng cấp hạ tầng đường sắt, đường thủy nội địa, bảo đảm kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đến năm 2025, Bắc Giang phấn đấu cải tạo, nâng cấp tăng thêm 70 km đường quốc lộ và 250 km đường tỉnh có quy mô từ cấp III trở lên. Đồng thời, tất cả đường huyện có quy mô mặt đường tối thiểu rộng 6m, 100% đường xã và 90% đường thôn, xóm được cứng hóa mặt đường.

Bắc Giang dự kiến thu hút đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng để phát triển giao thông
Đến năm 2025, Bắc Giang phấn đấu tăng thêm 70 km đường quốc lộ và 250 km đường tỉnh có quy mô từ cấp III trở lên, tất cả đường huyện có mặt đường tối thiểu rộng 6m, 100% đường xã và 90% đường thôn, xóm được cứng hóa mặt đường

Thời gian tới, Bắc Giang sẽ phối hợp với các tỉnh xung quanh cùng thực hiện đầu tư các tuyến giao thông kết nối liên tỉnh để phát huy hiệu quả đầu tư.

Bắc Giang hiện đang đẩy nhanh thực hiện đầu tư xây dựng mới đường dẫn và cầu Hà Bắc 1 và Hà Bắc 2 kết nối với tỉnh Bắc Ninh; đường dẫn và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa với huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; cầu Đồng Việt kết nối với tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Bắc Giang đang chuyển từ bị động sang chủ động trong thu hút vốn đầu tư, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 15-16%/năm, giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 14-15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 5.500-6.000 USD.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư và thu hút chọn lọc các dự án đầu tư.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile