Bắc Giang công khai số liệu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng chi ngân sách địa phương của Bắc Giang là trên 7.761 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu ngân sách của Bắc Giang xấp xỉ 7.622 tỷ đồng.
Bắc Giang: Bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng 23 khu công nghiệp mới Bắc Giang đạt 85,1% tổng thu nội địa, bất chấp dịch Covid-19

Tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Bắc Giang.

Số liệu từ Sở Tài chính Bắc Giang cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã chi ngân sách địa phương là 7.761.026 triệu đồng đạt 46.3% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bắc Giang công khai số liệu chi Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021
Ảnh minh họa (Nguồn: IT)

Cụ thể, về chi cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 7.705.113 triệu đồng đạt 49,7% dự toán năm, bằng 97,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.103.877 triệu đồng đạt 61,4% dự toán tỉnh giao, bằng 96,6% so cùng kỳ; Chi thường xuyên 4.619.552 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ.

Về chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho NSĐP là 55.913 triệu đồng đạt 4,4% dự toán, bằng 12,2% so cùng kỳ. Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp): 0 đ; Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư: 55.913 triệu đồng; Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên đã phân bổ vào các lĩnh vực chi thường xuyên: 0 đ.

6 tháng đầu năm 2021, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 7.622.292 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 3.631.454 triệu đồng; thuế XNK 896.824 triệu đồng), đạt 75,6% dự toán tỉnh giao và tăng 65,7% so cùng kỳ. Thu nội địa 6.725.468 triệu đồng đạt 75,3% dự toán và tăng 64,9% so cùng kỳ.
Mạnh Đức - Doãn Trung
Phiên bản di động