Bắc Giang có 790 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1,2

Tính đến tháng 3/2021, tỉnh Bắc Giang có 790 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 691 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có 99 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và hiện chỉ còn 59 trường chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Chỉ số PCI 2020 của tỉnh Bắc Giang có thứ hạng cao nhất trong 10 năm qua Đến hết tháng 6/2021, Bắc Giang sẽ cấp 805.200 thẻ căn cước công dân Tỉnh đoàn Bắc Giang vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong đó, các địa phương có số trường đạt chuẩn quốc gia cao như huyện Lạng Giang 67/68 trường, Yên Dũng 59/60 trường, Việt Yên 60/62 trường, TP Bắc Giang 50/52 trường.

Ngoài ra, huyện Lạng Giang (tiểu học, THCS), Yên Dũng (mầm non, tiểu học) có 2 cấp học 100% trường đạt chuẩn.

Bắc Giang có 790 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1,2
Đến tháng 3/2021, tỉnh Bắc Giang có 790 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2

Trong những năm qua, kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc cùng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục các cấp học; tạo các điều kiện tốt để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Chính vì vậy, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học của tỉnh Bắc Giang luôn đạt cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile