:

Bắc Giang: Bổ nhiệm cán bộ tại huyện Sơn Động đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế

Việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được bổ nhiệm làm Cục trưởng C04 Thái Nguyên: Chủ tịch TP Sông Công được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Huyện Sơn Động lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Thời gian qua, người dân và dư luận có thông tin về việc điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Động; ông Hoàng Duy San, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Sơn Động chưa đảm bảo chặt chẽ về điều kiện bằng cấp.

0846 5225 img 0789
Việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Trước thông tin trên, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô đã vào cuộc tìm hiểu việc giới thiệu, điều động và bổ nhiệm cán bộ tại huyện Sơn Động.

4859 img 20200802 110723
Ông Hoàng Duy San, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Sơn Động đã học tại Trường Đại học Nông nghiệp III, khoá học 1988 – 1992 và được cấp bằng Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp ngày 16/4/1992

Qua tìm hiểu được biết, ông Hoàng Duy San, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Sơn Động đã học tại Trường Đại học Nông nghiệp III khoá học 1988 – 1992 và được cấp bằng Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp ngày 16/41992.

2009 img 20200802 110733
Mặt trong bằng Đại học do Trường đại học nông nghiệp III khoá học 1988 – 1992 cấp cho ông San

Sau đó, để đáp ứng yêu cầu công việc ông San tiếp tục đi học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Hà Nội và được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị Mác – Lê Nin (loại Khá) hệ tập trung ngày 1/7/2000.

4857 img 20200802 110735
Ông Hoàng Duy San được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị Mác – Lê Nin (loại Khá)

Tiếp đó, ngày 15/11/2019, ông San tiếp tục được Hiệu trưởng Trường đại học Trưng Vương là Tiến sĩ Bùi Văn Hồng ký và cấp bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

4855 img 20200802 110738
Hiệu trưởng Trường đại học Trưng Vương là Tiến sĩ Bùi Văn Hồng ký và cấp bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế cho ông San ngày 15/11/2019

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động cũng được Trường Đại học nông nghiệp III cấp bằng Đại học đối với ngành học Kinh tế nông nghiệp khoá học 1987 – 1991 hệ ngắn hạn tập trung.

Tiếp đó, ngày 29/6/2010, sau một thời gian tham gia học tập, ông Hùng được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính, xếp loại Khá, loại hình đào tạo tập trung.

4852 img 20200802 110745 1
Mặt trước bằng Đại học của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Động do Trường Đại học nông nghiệp III cấp năm 1991
5055 img 20200802 110748 1
Ông Nguyễn Văn Hùng được Trường Đại học Nông nghiệp III cấp bằng Đại học đối với ngành học Kinh tế nông nghiệp khoá học 1987 – 1991

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, Đại học ngắn hạn tập trung là hệ đào tạo được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cho phép một số trường đại học đào tạo bên cạnh hệ đại học dài hạn từ năm học 1986 – 1987 theo Thông tư số 30/TS-DH ngày 30/8/1986 nhằm đáp ứng yêu cầu cán bộ cho cấp huyện và cơ sở sản xuất, các vùng núi, biên giới, hải đảo và các vùng sâu.

Đây là hệ đào tạo có thời gian đào tạo rút ngắn hơn so với đại học dài hạn. Vì vậy, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo được các trường đại học xây dựng lại cho phù hợp và “những học sinh hoàn thành đầy đủ chương trình học tập và đạt yêu cầu tất cả các kỳ thi kiểm tra học kỳ và thi tốt nghiệp sẽ được nhà trường cấp bằng riêng” (TT 30/TS-ĐH).

0134 img 20200802 110752
Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính, xếp loại Khá, loại hình đào tạo tập trung cho ông Hùng

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện ủy Sơn Động cho biết: ông San và ông Hùng đã tham gia học tập đầy đủ và đã có cấp bằng Đại học tại thời điểm học tập theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu về công việc, công tác quản lý thì ông San và ông Hùng đã không ngừng nâng cao kiến thức bản thân, tiếp tục tham gia học tập nâng cao trình độ để đáp đứng được nhu cầu công việc tại địa phương.

Không những vậy, trong những năm qua, ông San và ông Hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao quản lý, được đánh giá là những cán bộ có năng lực trong công việc.

1305 tayi xuoyyng 1
Sơn Động là một trong những huyện nghèo của tỉnh Bắc Giang đã và đang vươn mình để trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh

Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy rằng ông San và ông Hùng đã tham gia học tập và được cấp bằng Đại học được pháp luật công nhận.

Do đó, có thể thấy rằng việc điều động, luân chuyển, giới thiệu nhân sự để đáp ứng nhu cầu công việc tại huyện Sơn Động đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc điều động, luôn chuyển, bổ nhiệm cũng thấu tình đạt lý, phù hợp với tình hình thực tế của một huyện nghèo của tỉnh Bắc Giang với chính sách thu hút cán bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế nơi đây.

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Bích Động - Yên Thế
Xem phiên bản mobile