Bà Phạm Thị Mai Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái

Bà Phạm Thị Mai Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.
Sở Xây dựng Yên Bái có thêm tân Phó Giám đốc Yên Bái: Điểm đến ấn tượng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

Ngày 22/2, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bổ nhiệm bà Phạm Thị Mai Hương - Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 5/2/2021.

Bà Phạm Thị Mai Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái
Bà Phạm Thị Mai Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (Ảnh: Thanh Thúy)

Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ có ông Vũ Xuân Hợi làm Giám đốc, ba Phó Giám đốc là ông Trần Đức Hợp, ông Trần Ngọc Thư và bà Phạm Thị Mai Hương.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Yên Bái có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Yên Bái quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm hoạt động khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile