Ba Nghị quyết quan trọng vừa được HĐND tỉnh Yên Bái thông qua

Chiều 20/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 "Thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái là dấu ấn mở đầu chặng đường mới"

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Yên Bái
Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long phát biểu tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Yên Bái. Ảnh TL

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long giao UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Yên Bái quyết nghị thông qua, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái, các Ban của HĐND tỉnh Yên Bái, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Trong 9 tháng vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật; nhất là đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, tác động tiêu cực của dịch bệnh. HĐND tỉnh Yên Bái đề nghị UBND tỉnh Yên Bái, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt giữ cho Yên Bái là “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ba Nghị quyết quan trọng vừa được HĐND tỉnh Yên Bái thông qua
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh TL

Tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn “nước rút”, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động số 18, Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh Yên Bái.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile