Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Ba khâu đột phá của Đoàn: Cán bộ, khởi nghiệp, chuyển đổi số

Trình bày Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: Công tác cán bộ; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số.
Nhiều thành tựu khoa học được trưng bày tại Triển lãm “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Hà Nội năm 2022” Nhiều thành tựu khoa học được trưng bày tại Triển lãm “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Hà Nội năm 2022”
Ứng dụng triệt để chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII Ứng dụng triệt để chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sáng 15/12, tại Thủ đô Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức với sự tham gia của 981 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Việt Nam trong và ngoài nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Gần 7.013 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên

Trình bày Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thông tin về chủ đề của tuổi trẻ cả nước: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Theo đó, công tác giáo dục của Đoàn, với trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức.

Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng Đại hội
Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng Đại hội

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tiến bộ. Điển hình là các đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”, các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; các cuộc thi, liên hoan, tuyên truyền ca khúc cách mạng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Ba nhiệm của Đoàn: Nhân lực, Khởi nghiệp, chuyển đổi số
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy thanh niên, với tư cách là người bạn của thanh niên, người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn đã triển khai mạnh mẽ các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại biểu dự đại hội
Đại biểu dự đại hội

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới 15.242 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Các chương trình huấn luyện kỹ năng, nhất là chương trình “học kỳ quân đội”, “học kỳ công an” tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc, thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được quan tâm, chăm lo thiết thực, với nhiều giải pháp cụ thể. Đoàn các cấp tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đã chủ động sản xuất, phối hợp sản xuất một số ấn phẩm văn hoá, làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi.

Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng Đại hội
Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng Đại hội

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả.

Đối với phong trào “Thanh niên tình nguyện”: Toàn Đoàn tập trung thực hiện 5 nhóm lĩnh vực gồm: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

Ba nhiệm của Đoàn: Nhân lực, Khởi nghiệp, chuyển đổi số
Đại biểu 54 dân tộc góp mặt tại Đại hội

8 nhiệm vụ, giáp pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong xây dựng nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI xác định tập trung vào 8 vấn đề cơ bản:

Toàn Đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng coi trọng thực chất, hiệu quả, chuyên sâu, chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, toàn Đoàn triển khai các phong trào hành động cách mạng đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, tính hiệu quả, tính sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động; Trong nhiệm kỳ mới, cùng với các giải pháp đã thực hiện hiệu quả của giai đoạn 2017 - 2022, toàn Đoàn sẽ quan tâm, chú trọng 3 nhóm vấn đề của mỗi chương trình đồng hành là: Xây dựng môi trường, chăm lo hỗ trợ thanh niên và tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên.

Ba nhiệm của Đoàn: Nhân lực, Khởi nghiệp, chuyển đổi số
Đại biểu tại phiên thứ nhất Đại hội Đoàn XII

Toàn Đoàn quán triệt sâu sắc quan điểm: Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước; Thực hiện phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”; Phối hợp với các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội xây dựng, hình thành thế hệ công dân tương lai, chủ nhân đất nước những năm 2030 - 2045 thông minh, trí tuệ, có lối sống văn hóa, lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm

Trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, toàn Đoàn tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong: Công tác cán bộ Đoàn; Công tác tổ chức cơ sở Đoàn; Công tác đoàn viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ba nhiệm của Đoàn: Nhân lực, Khởi nghiệp, chuyển đổi số
Niềm vui của tuổi trẻ Việt Nam tại Đại hội Đoàn

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được tập trung với việc quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng".

Nguyễn Dũng, Anh Vũ - ảnh Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động