Bắc Ninh: Toàn tỉnh có 833.859 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,07%

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ban hành Nghị quyết số 217/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Ninh: Hơn nửa triệu cử tri đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử trong sáng nay Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại KCN Tiên Sơn Bắc Ninh tổ chức diễn tập bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Theo Nghị quyết, toàn tỉnh có 56 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 23/5, toàn tỉnh có 833.859 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,07%. Các cử tri đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu HĐND tỉnh. Riêng với đại biểu HĐND cấp huyện, bầu thiếu 2 đại biểu; HĐND cấp xã bầu thiếu 111 đại biểu.

Bắc Ninh: Toàn tỉnh có 833.859 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,07%
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại Bắc Ninh đạt 99,07%.

Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 30/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức bầu cử thêm (19 đại biểu) ở các đơn vị bầu cử có số người trúng chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định tại 11 Tổ bầu cử, thuộc 9 xã (các huyện: Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành).

Quang Chương
Xem phiên bản mobile