Audio Covid-19 ngày 10/3: Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh

Tại cuộc họp sáng 9/3, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, kịp thời để ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây COVID-19, cũng như xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh... nội dung sẽ có trong Audio Covid-19 ngày 10/3.
Xem phiên bản mobile