Ai "đủ tầm" xử lý Công ty CP Giầy Cẩm Bình hoạt động trái pháp luật?

Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình (Cẩm Giàng, Hải Dương) có những sai phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng đất, xây dựng các công trình khi chưa được chính quyền cấp phép và hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Hải Dương: Gia hạn Dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công Một lần lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Hải Dương giá bao nhiêu? Hải Dương: Những loại hình vận tải nào được phép hoạt động từ 0 giờ ngày 21/7?

Nhiều sai phạm đã được chỉ rõ

Nhà máy sản xuất gạch ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình (Cẩm Giàng, Hải Dương) xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường từ rất lâu. Tỉnh Hải Dương đã tiến hành thanh tra hoạt động chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với công ty này.

Công ty CP Giầy Cẩm Bình tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước (Xí nghiệp dệt xuất khẩu Hải Hưng) sau đó đổi tên Công ty Dệt may Cẩm Bình Hải Hưng. Sau này Công ty tiếp tục được chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2940/QĐ-UB ngày 25/9/2000 của UBND tỉnh Hải Dương.

Kết luận thanh tra số 2241/KL-UBND, ngày 18/6/2021 chỉ rõ những tồn tại, vi phạm của Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Cụ thể, về lĩnh vực đầu tư, hoạt động sản xuất gạch ceramic từ năm 2008 và hoạt động sản xuất bao bì carton từ năm 2015 của công ty là hoạt động phát sinh so với phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt nhưng chưa có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, chưa đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu "công ty coi thường từ tỉnh đến huyện" dừng hoạt động ngay
Công ty Cổ phần Giầy Cầm Bình.

Về lĩnh vực đất đai, xây dựng, công ty Giầy Cẩm Bình quản lý 1.025,7m2 khu tập thể từ khi cổ phần hóa (tháng 9/2000) đến nay nhưng không đăng ký, chưa thực hiện thủ tục về đất theo các quy định tại điều 79 Luật Đất đai 1993, các điều 46, 107 Luật Đất đai 2003, các điều 95, 170 Luật Đất đai 2013.

Phần diện tích hơn 1.000 m2 khu tập thể đến nay được xác định là tài sản công, nhưng công ty chưa báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, xử lý tài sản công.

Quá trình quản lý diện tích đất này từ khi cổ phần hóa tháng 9/2000, đến nay chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các trường hợp cơi nới gian tập thể, xây mới nhà ở tại khu tập thể Công ty.

Đáng chú ý, công ty Giầy Cẩm Bình sử dụng 5.179,6m2 UBND thị trấn Lai Cách quản lý từ năm 2007 đến nay và sử dụng 16.418m2 UBND thị trấn Lai Cách quản lý từ năm 2009 đến nay nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Không có quy hoạch mặt bằng chi tiết xây dựng đối với khu vực Nhà máy; không lưu giữ được hồ sơ các công trình xây dựng từ trước khi cổ phần hóa; xây dựng, lắp đặt các công trình trên khu đất 21.597,6m2 do UBND thị trấn Lai Cách quản lý, xây dựng, lắp đặt 6 công trình, cải tạo mở rộng thêm 3 công trình trên khu đất 49.834,5m2 nhưng không được thẩm duyệt, nghiệm thu về phương án phòng cháy, chữa cháy, có công trình vi phạm hành lang đường điện, không có giấy phép, thủ tục pháp lý về xây dựng theo quy định.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, công ty có nội dung thực hiện không đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt, Đề án bảo vệ môi trường được xác nhận: chưa lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn gò ráp giầy; lắp đặt 2 dây chuyền sản xuất gạch ceramic (Đề án xác nhận 01 dây chuyền);

Không có Báo cáo ĐTM được phê duyệt đối với hoạt động mở rộng sản xuất giầy thể thao từ năm 2002; không có kế hoạch bảo môi trường đối với hoạt động sản xuất bao bì carton từ năm 2015. Công ty này cũng quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 chưa đúng tần suất; có nhiều đợt quan trắc còn thiếu vị trí, thông số theo Đề án bảo vệ môi trường được xác nhận, còn có thông số vượt quy chuẩn trong 2 đợt quan trắc tháng 3/2018, tháng 12/2020.

Coi thường chỉ đạo của lãnh đạo

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo, yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic và chấp hành nghiêm các yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại kết luận thanh tra số 2241/KL-UBND ngày 18/6/2021. Công ty phải báo cáo, giải trình vi phạm khi tiếp tục hoạt động sản xuất gạch ceramic.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra, gửi báo cáo về UBND tỉnh trước 14 giờ ngày 23/7/2021.

Trước đó, ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Giầy Cẩm Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic do không có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; vị trí sản xuất sát khu dân cư, không phù hợp định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu "công ty coi thường từ tỉnh đến huyện" dừng hoạt động ngay
Công ty vẫn hoạt động sản xuất gạch ceramic gây bức xúc trong nhân dân.

Sau nhiều lần đôn đốc, yêu cầu công ty phải dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic, ngày 16/7, UBND huyện Cẩm Giàng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh thực hiện các biện pháp để tổ chức cưỡng chế dừng hoạt động sản xuất gạch ceramic tại Công ty CP Giầy Cẩm Bình theo quy định.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, công ty vẫn hoạt động sản xuất gạch ceramic gây bức xúc trong nhân dân.

Chính quyền có buông lỏng quản lý?

Về phía chính quyền thị trấn Lai Cách và UBND huyện Cẩm Giàng, mặc dù Công ty CP Giầy Cẩm Bình xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ceramic hoạt động trên diện tích đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cấp phép xây dựng nhưng không hiểu vì lý do gì khi công ty này có đơn xin thuê đất, chính quyền địa phương vẫn ký xác nhận(?)

Trong Kết luận Thanh tra số 2241/KL-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ: UBND thị trấn Lai Cách có dấu hiệu buông lỏng quản lý với diện tích đất 21.597.6 m2 được UBND huyện Cẩm Giàng giao, để Công ty CP Giấy Cẩm Bình sử dụng, xây dựng công trình không đúng quy định trong thời gian dài mà không có biện pháp xử lý theo quy định. Thị trấn không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tự ý cải tạo, xây dựng công trình tại khu tập thể và Nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu "công ty coi thường từ tỉnh đến huyện" dừng hoạt động ngay
Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng kiểm tra tại Công ty CP Giầy Cẩm Bình ngày 16/7 vừa qua.

UBND huyện Cẩm Giàng chưa làm hết trách nhiệm sau khi thu hồi diện tích 16.418 m2 đất của hộ bà Lan. Đặc biệt, không sâu sát để Công ty CP Giầy Cẩm Bình quản lý, sử dụng đất liên tục đến nay không đúng quy định của pháp luật. Quá trình sử dụng đất đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, hoạt động sản xuất gạch ceramic không có thủ tục theo quy định, tuy nhiên, UBND huyện Cẩm Giàng không có giải pháp ngăn chặn, xử lý.

Các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng chưa kịp thời, kiên quyết xử lý, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý khi công ty cổ Giầy Cẩm Bình sử dụng đất, sản xuất gạch ceramic trong suốt thời gian dài nhưng chưa có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng theo quy định.

Sở Tài chính chưa kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đôn đốc Công ty CP Giầy Cẩm Bình để xử lý đối với tài sản công là diện tích khu tập thể 1.025,7 m2. Cục Thuế tỉnh chưa phát hiện, chỉ đạo kịp thời việc thu đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đối với việc sử dụng đất của Công ty CP Giầy Cẩm Bình.

Có thể thấy, kết luận Thanh tra đã nêu rõ sai phạm nhưng liệu rằng, UBND tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng có xử lý dứt điểm hay lại “hợp thức hóa sai phạm” cho doanh nghiệp?

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile