90 mùa xuân hào hùng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nhìn lại sự kiện lịch sử cách đây 90 năm và chặng đường đã qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta thêm hiểu và tự hào kiêu hãnh về Đảng, từ đó thêm vững niềm tin yêu sắt son đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.
Chân dung 12 Tổng Bí thư trong 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản VN Ra mắt sách ảnh "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)" Hơn 84.500 lượt người dự Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
90 mùa xuân hào hùng

Ngày này 90 năm trước, ngọn lửa khát vọng độc lập, tự do đã thổi bùng ý chí cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc, thôi thúc sự ra đời của một đảng cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ bước ngoặt quan trọng này, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, kiên quyết của Đảng, chung một tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta liên tiếp đánh dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên nhiều kỳ tích: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975...

Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng vươn lên trong xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế. Đặc biệt 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển năng động, với tốc độ tăng trưởng khá cao, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể, rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên và có sự thay đổi về chất so với thời kỳ trước đổi mới; mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng với nhân dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Mừng Ngày thành lập Đảng, trên khắp mọi miền Tổ quốc, lòng người phơi phới sức xuân mới - xuân của niềm tin và hy vọng từ những mạch nhựa sống căng tràn nhiệt huyết và mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng. Mùa xuân kết tinh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh cội nguồn, nội sinh của Đảng, càng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với người dân cả nước, tuổi trẻ Việt Nam không ngừng khẳng định niềm tin sắt son đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chia sẻ tại diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng" ngày 31/1 tại Hà Nội, nhiều bạn trẻ, khẳng định 90 năm qua, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận. Trong giai đoạn trước đây là tiên phong, xung kích, sẵn sàng, xung phong đi đầu trên trận tuyến chống quân thù giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng với đó trong giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng dấn thân, cống hiến.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile