8 chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI được tổ chức.
Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Nâng tầm đội ngũ công nhân lao động thực sự là “công nhân áo xanh” thời đại 4.0 Ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Bí thư Trung Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, hội nghị lần này nhằm tập trung thảo luận, cho ý kiến để khẩn trương ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở bám sát 12 định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Lựa chọn các nội dung, hoạt động của Đoàn để thực hiện có hiệu quả. Theo đó, Trung ương Đoàn đã xây dựng 8 chương trình hành động với các nội dung cụ thể.

Để chương trình đi vào thực tế, anh Bùi Quang Huy đề nghị, các đại biểu phát huy tâm lực để thảo luận cho ý kiến về bố cục, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp… một cách cụ thể, có tính hành động cao để cơ sở triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần tập trung vào nội dung công tác cán bộ.

Đây là một nội dung rất quan trọng vì vậy, các đồng đồng chí trong Ban Thường vụ cần làm việc một cách nghiêm túc để lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Bí thư, Ban thường vụ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI,
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI,

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận "Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" được thiết kế thành 8 chương trình với 82 nhóm việc và hệ thống ,12 chỉ tiêu cụ thể.

Tám chương trình hành động, gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh; Xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; Chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; Nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Đoàn cần sớm cụ thể hóa, triển khai các hoạt động để đưa Nghị quyết Đại hội XIIII của Đảng vào cuộc sống.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile