64 đại biểu trẻ tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025

325 đại biểu đại diện cho 58.000 đảng viên trên toàn tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 64 đại biểu trẻ đại diện cho thế hệ thanh niên.
Yên Bái phấn đấu thực hiện hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử Tiêu chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã được thông qua Yên Bái sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái với 325 đại biểu triệu tập, trong đó 45 đại biểu đương nhiên và 280 đại biểu bầu từ đại hội cấp trên cơ sở. Khách mời tham dự Đại hội dự kiến là 62 đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trước Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trong phiên trù bị Đại hội.

Theo thống kê, tham dự đại hội có 22 đảng viên là thanh niên dưới 35 tuổi và 64 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, 81 đại biểu là nữ. Đại biểu thuộc Tỉnh đoàn Yên Bái có 7 đồng chí tham dự Đại hội. Đại biểu nữ trẻ tuổi nhất là đồng chí Dương Thị Ngân, sinh năm 1987, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Văn Chấn. Đại biểu nam trẻ tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1991 thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái có dân số toàn tỉnh là 821.030 người với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Trong đó, Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 498 tổ chức cơ sở đảng, 2.723 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 58.000 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội sẽ thông qua các nội dung quan trọng như Thông qua Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đại hội cũng thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo phương án chia tổ thảo luận, tổng số 325 đại biểu chính thức dự Đại hội sẽ được chia làm 4 tổ.

Cũng tại phiên trù bị, Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nội dung trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tỉnh Yên Bái có 70 xã vùng cao và 81 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước.
Đức Mậu
Xem phiên bản mobile