6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Giang dẫn đầu cả nước

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Giang quý I/2022 đạt trên 15%, quý II đạt trên 36% và 6 tháng đầu năm ước trên 24% dẫn đầu cả nước.
Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19 Chỉ có 16/45 CCN ở Bắc Giang có hệ thống xử lý nước thải tập trung Đã có 200 thương nhân đăng ký đến Bắc Giang thu mua vải thiều

GRDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm); phản ánh các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

Tại Bắc Giang, khu vực nông, lâm, thủy sản quý I tăng 1,21%, quý II tăng 3,68%, 6 tháng đầu năm tăng 2,71%; khu vực công nghiệp và xây dựng quý I tăng 20,46%, quý II tăng 63,44%, 6 tháng đầu năm tăng 35,54%; khu vực dịch vụ quý I tăng 3,47%, quý II tăng 12,22%, 6 tháng đầu năm tăng 7,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm quý I tăng 5,52%, quý II tăng 7,8%, 6 tháng đầu năm tăng 6,55%.

6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Giang dẫn đầu cả nước
Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Giang tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

GRDP của tỉnh Bắc Giang tăng cao là do lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh tăng trưởng mạnh. 6 tháng đầu năm 2021, do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh chỉ đạt trên 50%. Sang năm 2022 Bắc Giang trở lại hoạt động bình thường nên tốc độ 6 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh.

Bên cạnh đó, cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quý II/2021 các công trình trên địa bàn tỉnh gần như ngừng xây dựng, 6 tháng đầu năm 2022 các công trình trở lại xây dựng bình thường nên tốc độ tăng cao.

Doãn Trung
Phiên bản di động