6 người trẻ Yên Bái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Qua ba lần hiệp thương, tỉnh Yên Bái có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIX.
Thượng tướng Phan Văn Giang được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH Đảm bảo lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đủ đức, đủ tài

Ngày 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Yên Bái có 6 người trẻ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV có 1 người tái cử. Ảnh Báo Yên Bái

Theo đánh giá của cử tri, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia tích cực các hoạt động của tổ dân phố, thôn bản nơi cư trú.

Được biết, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái có 8 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó, dân tộc Kinh 1 người, dân tộc thiểu số 7 người; nữ 6 người; trẻ tuổi 6 người, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có 1 người, tái cử 1 người. Khối đảng 1 người, khối chính quyền 3 người, khối Mặt trận Tổ quốc 1 người, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 3 người.

Còn danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 97 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó, dân tộc thiểu số 39 người chiếm 40,2%, nữ 34 người chiếm 35,05%, trẻ tuổi dưới 40 tuổi 44 người chiếm 45,36%, tôn giáo 2 người chiếm 2,06%, ngoài Đảng 12 người chiếm 12,36%. Khối đảng 25 người, khối chính quyền 47 người, khối Mặt trận Tổ quốc 3 người, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 8 người, khối doanh nghiệp 2 người, tôn giáo 2 người, thành phần khác 10 người.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile